نامه روانچی به سازمان ملل در واكنش به ادعای تروئیكای اروپا ضد برنامه موشكی ایران

نامه روانچی به سازمان ملل در واكنش به ادعای تروئیكای اروپا ضد برنامه موشكی ایران

خبرگزاری نام: نماینده كشورمان در سازمان ملل در واكنش به نامه سه كشور اروپایی به سازمان ملل درباره برنامه موشكی ایران، ادعای مطرح شده در این نامه را با تشریح دلایلی مستند رد كرد.


به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، مجید تخت روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل در واكنش به نامه نماینده سه كشور آلمان، فرانسه، انگلیس به دبیركل سازمان ملل درباره برنامه موشكی ایران در نامه ای به سازمان ملل نوشت: در نامه یاد شده، تلاش دیگری برای تعبیر دلخواه پاراگراف پیوست B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در جهت اثبات ناسازگاری تصور شده در فعالیت موشكی ایران با این پاراگراف انجام شده است.
روانچی در ادامه اظهار نمود: این [موضوع] از راه استناد به منابع غیر معتبر مانند «رسانه های اجتماعی»، ایراد كردن خبرهای قدیمی، استناد به مدارك نهادهایی همچون آژانس بین المللی انرژی اتمی كه صلاحیت فنی در زمینه موشك ها ندارند، استنادهای بی ربط و با انگیزه سیاسی درباره توان موشكی كشورهای منطقه، به كارگیری مكرر كلماتی همچون «اگر»، «ممكن است» و « احتمالا» كه حتی منعكس كننده عدم قطعیت كامل هستند و همینطور استناد به محتوای انجمن تخصصی قانون كنترل موشكی، انجام می شود.
نماینده كشورمان در سازمان ملل در ادامه این نامه توضیح داد: همان گونه كه بارها همچون در نامه های نگه داری شده در اسناد S/۲۰۱۹/۴۹، S/۲۰۱۹/۳۱۵ و S/۲۰۱۹/۷۵۲ آمده، هیچ اشاره آشكار یا پنهانی به پاراگرف ۳ پوست B قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل(۲۰۱۵) نه به خود قانون كنترل فناوری موشكی و نه به توضیحات آن، وجود ندارد. علاوه بر این، توضیح و محتوای موجود در قانون كنترل فناوری موشكی حتی برای ۳۵ كشور به صورت قانونی لازم الاجرا نیستند چه برسد به این كه به صورت جهانی پذیرفته شده باشد. بر این اساس، هر تلاشی برای نشان دادن آنها بعنوان یك تعریف پذیرفته شده جهانی، نه تنها اشتباه است، بلكه هر گونه استنادی به آن، كاملا گمراه كننده و غیرقابل قبول است.
او اضافه كرد: علاوه بر این، در تعبیر عبارت « معین شدن توانمندی» در آن پاراگراف، سعی شده است كه پیشینه مذاكره شده پاراگراف ۳ پیوست B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل(۲۰۱۵) و هدف اصلی آن عبارت نادیده گرفته شود. اضافه شدن عبارت « معین شده» به «قادر به حمل تسلیحات هسته ای» كه پیش از این در قطعنامه منقضی شده ۱۹۲۹ سازمان ملل(۲۰۱۰) یك تغییر شكل سنجیده به دنبال مذاكراتی طولانی برای حذف برنامه موشكی دفاعی ایران بود كه «مشخص» است منحصرا قادر به حمل كلاهك های غیرهسته ای می باشد. با در نظر گرفتن این واقعیت كه هیچ كدام از موشك های ایران «مشخص شده كه قادر به حمل تسلیحات هسته ای» نیستند، پاراگراف ۳ پیوستن B قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵)، به هیچ طریقی فعالیتهای مرتبط به موشك های بالستیك غیر هسته ای جمهوری اسلامی ایران را محدود نمی نماید. به دنبال این، فعالیتهای مرتبط، با آن پاراگراف ناسازگار نیستند. بلكه، در دسته بندی مبحث مورد بحث یا سازگاری با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و پیوست های آن(S/۲۰۱۵/۵۵۰ )قرار نمی گیرد.
روانچی در ادامه این نامه تشریح كرد: در عین حال، همان گونه كه در گزارش دبیركل سازمان ملل (A/۵۷/۲۲۹) مطرح گردیده است، « هیچ عرف پذیرفته شده جهانی یا ابزاری مختص كنترل توسعه، آزمایش، تولید، تملك، انتقال، به كارگیری یا استفاده موشك ها وجود ندارد». همینطور این موضوع، به تازگی در سخنرانی مسئول امور خلع سلاح سازمان ملل در ۲۲ آگوست سال ۲۰۱۹ در شورای امنیت هم تایید شد كه« هیچ عرف جهانی، معاهده یا توافقی در زمینه كنترل موشك ها وجود ندارد» (S/PV.۸۶۰۲).
نمایده كشورمان در سازمان ملل علاوه بر این بیان كرد: همینطور وقتی موشك قبلی پرتاب شده ایران مورد بحث قرار گرفت، «هیچ اتفاق آرائی در شورای امنیت بر سر این كه چگونه این مورد به خصوص پرتاب، به قطعنامه (۲۰۱۵)۲۲۳۱ مرتبط می باشد، وجود نداشت» (S/۲۰۱۷/۵۱۵).
روانچی در ادامه اظهار داشت: نویسندگان آن نامه همینطور مدعی شده اند كه «پیوست B قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) مانع انتقال فناوری موشكی از ایران می شود» كه این تحریف آشكار متن آن قطع نامه است. بر خلاف استدلال شان و طبق خود قطعنامه، « تمام كشورها می توانند در تجهیز، فروش یا انتقال» چنین مواردی «به یا از ایران مشاركت كنند یا اجازه آنرا بدهند». ازاین رو واضح است كه تمام كشورها می توانند چنین فعالیتهایی را از ابتدا انجام دهند. آنها تنها لازم است كه بعدا به شواری امنیت اطلاع دهند كه «بر اساس مورد به مورد برای مجاز كردن چنین فعالیتی» تصمیم می گیرد.
وی همینطور در این نامه مطرح كرد: با این وجود، تا امروز، اعضای به خصوصی در شورای امنیت سازمان ملل، به دلالیل سیاسی واضحی، از اجرایی شدن واقعی سازوكار ضروری برای اتخاذ تصمیم های لازمی كه این فعالیت ها را مجاز می كند، [ فعالیت هایی] برای اجزای كامل و موثر همان قطعنامه ضروری هستند، جلوگیری كرده اند. ایران باری دیگر افترا هایی را كه قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل را نقض كرده است، تكذیب می كند.
روانچی در ادامه این نامه نوشت: علاوه بر این، تلاشی ناموفق انجام شده است تا فعالیتهای ایران در زمینه پرتاب ماهواره برها را به اجرای پاراگراف ۳ پیوست B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مرتبط كنند، در حالیكه هیچ استناد یا بیان آشكار یا پنهانی، در آن پاراگراف، راجع به موشك های ماهواره بر وجود ندارد كه این [موشك ها] فی نفسه برای پرتاب كردن ماهواره به مدار و نه انتقال كلاهك های هسته ای، طراحی شده اند و موشك های ماهواره بر ایران هم مستثنی نیستند.
او افزود: در حالیكه موشك های ماهواره بر ایران در دسته بندی موشك های بالستیك نیستند، چه برسد به این كه «مشخص شده باشد كه قادر به حمل تسلیحات هسته ای هستند»، كاملا واضح است كه توسعه، پرتاب آنها یا دیگر فعالیتهای مرتبط به هیچ وجه مشمول قطعنامه ۲۲۳۱ نشده و ازاین رو، نمی توان حتی آنها را ناسازگار با آن قطعنامه دانست. همینطور جا دارد كه ذكر نماییم وقتی پرتاب موشكی ایران در سال ۲۰۱۷ در شورای امنیت مورد بحث قرار گرفت، « هیچ اتفاق آرایی درباره این كه این پرتاب بویژه به قطعنامه ۲۲۳۱ مرتبط می باشد، وجود ندارد»(S/۲۰۱۷/۱۰۵۸)..
نماینده كشورمان در سازمان ملل، همینطور مطرح كرد: در عین حال، جامعه جهانی باید به شدت مراقب رویكرد دارای انگیزه سیاسی آمریكا و برخی دیگر از كشورهای صنعتی باشد كه با دستاویزهایی پوچ مانند نگرانی های توسعه تسلیحات اتمی در تلاش اند تا فناوری های بی خطر مانند فناوری هوا و فضا را كه برای توسعه جتماعی اقتصادی تمام كشورها بخصوص كشورهای در حال توسعه، بسیار مهم می باشد، بد جلوه دهند.
روانچی در ادامه با اشاره به این كه فعالیتهای موشكی ایران چه در زمینه بالستیك و چه در زمنیه پرتاب ماهواره ای، مشمول محتوای اصلی یا صلاحیت قطعنامه ۲۲۳۱ و پیوستن های آن نمی گردد، اظهار داشت: ازاین رو انتظار می رود كه دبیركل از گزارش دادن در مورد چنین فعالیتهای نامرتبطی در گزارش هایش درباره اجرای این قطع نامه اجتناب كند.
1398/09/15
14:05:32
5.0 / 5
4273
تگهای خبر: قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۵
Namna خبرگزاری نام
خبرگزاری نام