مطالب خبرگزاری نام

رئیس كمیسیون امورداخلی كشور:

افزایش تعرفه های پزشکی قابل قبول نیست

افزایش تعرفه های پزشکی قابل قبول نیست

خرید آهن و لوله آنلاین

خرید آهن و لوله آنلاین
رئیس مركز توسعه شوراهای حل اختلاف كشور:

صلح را باید جایگزین حکم کرد

صلح را باید جایگزین حکم کرد
سردار اخوان اعلام كرد؛

برگزاری بیمارستان سیار شهید سلیمانی سپاه برای سیل زدگان کرمانی

برگزاری بیمارستان سیار شهید سلیمانی سپاه برای سیل زدگان کرمانی
از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه؛

ایران حملات هوایی به مناطق مسکونی یمن را محکوم نمود

ایران حملات هوایی به مناطق مسکونی یمن را محکوم نمود
رئیس جمهور:

ظرف ۱۰ روز آینده لوازم خانه صدمه دیدگان از سیل تهیه شود

ظرف ۱۰ روز آینده لوازم خانه صدمه دیدگان از سیل تهیه شود
رئیسی در بازگشت از سفر به روسیه:

امیدوارم سفر به روسیه نقطه عطفی برای ارتقای روابط باشد

امیدوارم سفر به روسیه نقطه عطفی برای ارتقای روابط باشد
در جریان سفر به روسیه انجام شد؛

اعطای نشان دکترای افتخاری دانشگاه دولتی روسیه به رئیسی

اعطای نشان دکترای افتخاری دانشگاه دولتی روسیه به رئیسی
یك وكیل دادگستری:

اجرای حقوق زندانیان ایراد دارد نه قوانین

اجرای حقوق زندانیان ایراد دارد نه قوانین
نمازی:

اول یارانه بدهید بعد ارز ۴۲۰۰ را حذف کنید

اول یارانه بدهید بعد ارز ۴۲۰۰ را حذف کنید