مطالب خبرگزاری نام

معاون عملیات ستاد كل نیروهای مسلح:

آمریكا و دیگر نیروهای فرامنطقه ای باید غرب آسیا را ترك كنند

آمریكا و دیگر نیروهای فرامنطقه ای باید غرب آسیا را ترك كنند
امروز؛

نماینده ویژه وزیر امور خارجه با مقام های افغانستان دیدار نمود

نماینده ویژه وزیر امور خارجه با مقام های افغانستان دیدار نمود
علیپور :

پروژه بی تفاوتی به انتخابات شكست خورده است

پروژه بی تفاوتی به انتخابات شكست خورده است
ابراهیم رئیسی در مشهد:

هیچ كس حق ندارد به كرامت مردم كوچكترین خدشه ای وارد كند

هیچ كس حق ندارد به كرامت مردم كوچكترین خدشه ای وارد كند

واكنش نماینده تهران به تولید غیرقانونی رمز ارزها در كارخانجات متروكه

واكنش نماینده تهران به تولید غیرقانونی رمز ارزها در كارخانجات متروكه

تشریح وظایف متقابل دولت منتخب و رقبا توسط مصباحی مقدم

تشریح وظایف متقابل دولت منتخب و رقبا توسط مصباحی مقدم
با انتشار مطلبی در توئیتر مطرح شد؛

تقدیر قالیباف از ایرانیان خارج از كشور جهت شركت در انتخابات

تقدیر قالیباف از ایرانیان خارج از كشور جهت شركت در انتخابات
در پیام های جداگانه ای؛

كدام مقامات خارجی پیروزی رئیسی را تبریك گفتند؟

كدام مقامات خارجی پیروزی رئیسی را تبریك گفتند؟
به ریاست قالیباف؛

شروع جلسه علنی

شروع جلسه علنی

فریت بار مسافری

فریت بار مسافری