تاکید القاصی بر جلوگیری از تجدید وقت بی خود رسیدگی به پرونده ها

تاکید القاصی بر جلوگیری از تجدید وقت بی خود رسیدگی به پرونده ها

خبرگزاری نام: رئیس کل دادگستری استان تهران «تجدید اوقات بی خود و بدون علت» را یکی از اشکالات موجود در بعضی از شعب عنوان نمود و ضمن لطمه شمردن این مساله، بر ضرورت اعمال نظارت از طرف مدیران واحدها و حوزه های قضایی بمنظور اصلاح این رویه تاکید نمود.به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، دومین نشست فصلی شورای برنامه ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، یحیی جعفری رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، معاونین قضایی رئیس کل، مدیران واحدهای قضایی، روسای دادگستری ها و حوزه های قضایی استان تهران و دادستان های شهرستان های تابعه در محل دادگستری کل استان تهران برگزار شد.

حرکت بر مدار برنامه عملیاتی ۱۴۰۲

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در شروع این جلسه با تکیه بر ضرورت «حرکت بر مدار برنامه» و «اعمال سیاست های کلان قوه قضاییه در سطوح مختلف مدیریتی» اظهار نمود: در برنامه عملیاتی که به حوزه ها و بخش های مختلف مجموعه قضایی استان تهران ابلاغ گردیده، ریزفعالیت های مختلفی در نظر گرفته شده که باید در سطوح مختلف دادگستری کل استان تهران اجرائی شود؛ پس مبنای ارزیابی عملکرد در مجموعه قضایی استان تهران برنامه عملیاتی است.

رییس کل دادگستری استان تهران به معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا بطور مستمر میزان پیشرفت برنامه عملیاتی در بخش های مختلف مجموعه قضایی استان تهران را مورد رصد و پیگیری قرار دهد و در صورت بروز عقب ماندگی نسبت به برنامه عملیاتی، علل موضوع را در آن بخش و واحد احصا و راهکارهای رفع آن را ارائه کند.

عملکرد مدیران قضایی استان تهران در اجرای برنامه عملیاتی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

وی با تکیه بر این که عملکرد مدیران واحدها و حوزه های قضایی استان تهران در اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ مستمرا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، ضمن اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جریان دیدار با مسئولان دستگاه قضا در هفته قوه قضاییه سالجاری، اظهار داشت: سفارش های رهبر انقلاب به مسئولان دستگاه قضا نصب العین مدیریت مجموعه قضایی استان تهران قرار دارد و به عنوان چراغ راه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

القاصی ضمن اشاره به اهم تاکیدات رئیس قوه قضاییه بمنظور دست یابی به عدلیه در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی، اظهار داشت: همه مدیران قضایی در سطوح مختلف مدیریتی و در همه بخش ها باید مجری سیاست های قوه قضاییه در دوره «تحول و تعالی» باشند تا عدالت اجتماعی و احقاق حق در جامعه بطور مطلوب رقم بخورد.

تسریع در تعیین تکلیف «پرونده های مسن و معوق»

رییس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف «پرونده های مسن و معوق»، اظهار نمود: درباب شعب قضایی با موجودی نامتعارف قرار شد تا از قضات مربوطه دعوت به عمل آید و ضمن احصا دلیلهای انباشت پرونده ها، تدبیر ویژه ای متناسب با هر شعبه در راستای برون رفت از این مشکل اندیشیده شود.

وی ضمن تاکید بر ضرورت نقش آفرینی ویژه مدیران واحدها و حوزه های قضایی درباب ریشه یابی انباشت پرونده ها در شعب قضایی با موجودی نامتعارف، اظهار داشت: تعیین تکلیف پرونده های رسوبی در این شعب همیشه باید یکی از اولویت های مدیران قضایی مربوطه باشد.

بازبینی تعداد اوقات رسیدگی ها از طرف مدیران واحدهای قضایی

القااصی با تکیه بر اهمیت بازنگری در تعداد اوقات رسیدگی ها توسط مدیران واحدها و حوزه های قضایی، بیان نمود: مدیران واحدها و حوزه های قضایی موظفند تا بصورت تک به تک میزان اوقات رسیدگی ها را در هر یک از شعب مورد ارزیابی قرار دهند و در صورت وجود اختلاف در بین اوقات رسیدگی ها در شعب، علل امر را احصا کنند.

جلوگیری از تجدید اوقات بی خود و بدون علت

رییس کل دادگستری استان تهران «تجدید اوقات بی خود و بدون علت» را یکی از اشکالات موجود در بعضی از شعب عنوان نمود و ضمن لطمه شمردن این مساله، بر ضرورت اعمال نظارت از طرف مدیران واحدها و حوزه های قضایی بمنظور اصلاح این رویه ناصواب تصریح کرد.

تشکیل کمیته حقوقی و قضایی برای حل مسائل قضایی پیچیده

وی به تمامی مدیران واحدها و حوزه های قضایی دستور داد تا بمنظور حل مسایل قضایی و حقوقی پیچیده و ارائه مشورت به قضات با حفظ اصل استقلال قضایی درباب پرونده های پیچیده و مهم مبادرت به تشکیل «کمیته حقوقی و قضایی» در عرصه های قضایی مربوطه کنند.

انجام حداکثری ابلاغ ها بصورت الکترونیک

القاصی ضمن اشاره به اهمیت «انجام حداکثری ابلاغ ها بصورت الکترونیک»، بر ضرورت احصای دلیلهای عقب ماندگی در این خصوص و در بعضی از بخش ها و شهرستان ها از طرف مدیران قضایی مربوطه تصریح کرد.

برخورد قاطع، بازدارنده و عبرت آموز با سارقان

رییس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر ضرورت برخورد قاطع، بازدارنده و عبرت آموز با سارقان و بطور خاص سرقت های به عنف و مسلحانه، به معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران به عنوان دبیر قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت ماموریت داد تا پیگیری های لازم را در راستای جلوگیری از وقوع سرقت ها و استفاده مطلوب از ظرفیت ضابطان بمنظور برخورد با سرقت ها به عمل آورد.

وی همین طور به دادستان های شهرستان های استان تهران ماموریت داد تا به عنوان مسئول قرارگاه های مبارزه با سرقت در شهرستان های استان تهران، مبارزه قاطع و بازدارنده با انواع سرقت ها و بطور ویژه سرقت های مقرون به آزار و عنف را در دستور کار قرار دهند و در همین زمینه از ظرفیت شوراهای جلوگیری از وقوع جرم به نحو مطلوب استفاده گردد.

نظارت بر رعایت میانگین زمان ارجاع پرونده ها به شعب

القاصی به مدیران واحدهای قضایی تصریح کرد: تا «میانگین زمان ارجاع پرونده ها به شعب» را رعایت نمایند و اجازه ندهند تا تعلل در ارجاع پرونده ها سبب بروز اطاله در پروسه رسیدگی شود.

اعمال نظارت بر مجموعه به عنوان یکی از شئون مهم مدیریت

رییس کل دادگستری استان تهران یکی از موارد مهم مدیریت را «نظارت» عنوان نمود و کنترل مجموعه، اصلاح عملکردها و مساعدت به مجموعه را همچون وظایف مدیران دانست.

تدوین برنامه مشخص بمنظور احقاق حقوق مالباختگان در پرونده های کثیرالشاکی

وی ضمن اشاره به مقوله پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان، اظهار داشت: با توجه به این که در پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان حقوق جمع کثیر و قابل توجهی از مالباختگان و شکات مطرح است، پس لازم است برای تعیین تکلیف این نوع از پرونده ها در هر واحد و حوزه قضایی برنامه مشخصی تدوین و ارائه شود که متضمن احقاق حقوق مالباختگان باشد.

تسریع در پاسخگویی به مکاتبات و استعلامات

القاصی همین طور به مدیران واحدها و حوزه های قضایی تصریح کرد تا در پاسخگویی به مکاتبات و استعلامات تسریع کنند و بطور مستمر و دقیق اخبار و وقایع مهم و قابل توجه در سطح استان تهران را به حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران منعکس کنند.

پیگیری علل و عوامل بروز تاخیر و تعلل در ارائه نظریه کارشناسی

رییس کل دادگستری استان تهران «پیگیری علل و عوامل بروز تاخیر و تعلل در ارائه نظریه کارشناسی» در بعضی از پرونده ها را از مدیران واحدها و حوزه های قضایی خواهان شد و اظهار نمود: مدیران واحدها و حوزه های قضایی موظفند درباب پرونده هایی که ارائه نظریه کارشناسی درباب آنها بیش از سه ماه به طول انجامیده، ضمن دعوت از کارشناسان مربوطه، علل عدم ارائه نظریه کارشناسی را احصا کنند.

«تسریع در تعیین تکلیف پرونده های مشمول استفاده از نهادهای ارفاقی» و «افزایش میزان صلح و سازش در دعاوی و اختلافات» از دیگر راهبردهای تعیین شده از طرف رئیس کل دادگستری استان تهران برای مدیران واحدها و حوزه های قضایی بود.

راهبرد چهاردهم؛ پیشگیری از عرض اندام سودجویان برای سنگ اندازی در راه اجرای عدالت

وی ضمن اشاره به تلاش برخی اشخاص بمنظور اعمال نظر در تصمیم قضایی در بعضی از پرونده ها اظهار داشت: همچون وظایف یک مدیر، پیشگیری از هر گونه عرض اندام این اشخاص بمنظور پیشگیری از تضییع حقوق مردم است؛ چونکه احدی نباید جسارت این را پیدا کند که در تصمیم قضایی قاضی دخالت نماید و یا در راه اجرای عدالت، قاضی را مرعوب کند.

القاصی در ادامه به جعل عنوان برخی اشخاص بمنظور تاثیرگذاری بر فرایندهای قضایی اشاره نمود و اظهار داشت: گاهی اوقات مشاهده می شود که برخی اشخاص به دروغ خودرا منتسب به تعدادی از مقامات می کنند که لازم است با این موارد با قاطعیت برخورد شود و چهره واقعی و پلید این اشخاص آشکار شود؛ چونکه شخصی که برای کلاهبرداری از مردم در پرونده های قضایی مبادرت به جعل عنوان می کند، در حقیقت بدنبال مخدوش کردن چهره عدلیه است و نباید از کنار او به آسانی گذشت.

سه راهبرد القاصی برای ارتقا بیش از پیش مجموعه قضایی استان تهران

«رعایت سطوح مکاتباتی»، «ارتباط مستمر و بدون واسطه مدیران با زیرمجموعه و همین طور شوراهای حل اختلاف» و «اهتمام در استماع بدون واسطه مسایل و مشکلات حقوقی و قضایی مراجعان» از دیگر راهبردهای تعیین شده از طرف القاصی در دومین نشست فصلی شورای برنامه ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران بود.

منبع:

1402/05/28
12:48:45
0.0 / 5
216
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۴
Namna خبرگزاری نام
خبرگزاری نام