نگاهی به كُنش های رهبر انقلاب در مسئله كرونا؛

كرونا و تجلی عقلانیت انقلابی

كرونا و تجلی عقلانیت انقلابی

خبرگزاری نام: رهبر انقلاب اهتمام دارند انواع چالش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از بیماری كُرونا را از تهدید به فرصت تبدیل نمایند كه این منش، هم سنخ و متناسب با مبانی عقلانیت سیاسی است.به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، یکی از مسائل جامعه ی ایرانی در چندماه اخیر مسئله ی شیوع ویروس کُرونا و عواقب و مشکلات ناشی از آن بوده است. مشکلاتی که در رأس آن تهدید جان و سلامتی مردم و در دیگر سطوح مواردی چون چالش های سنگین برای نظام بهداشت و درمان، ایجاد مشکلات اقتصادی و معیشتی، نگرانی های روحی و روانی و… را شامل می شود. از همان روزهای ابتدایی مطرح شدن این مسئله، رهبر انقلاب در میدان مقابله با این بیماری و کمک به حل مشکلات ناشی از آن حضور داشته و اقدامات گوناگونی را در عالی ترین سطح حاکمیت دنبال و عملی کرده اند. قسمتی از این کارهای حضرت آیت الله خامنه ای جنبه های فرهنگ ساز و آگاهی دهنده داشته و برخی دیگر اقدامات مستقیم یا غیرمستقیم مدیریتی و عملیاتی بوده است.
پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR در یادداشت تحلیلی زیر گفتار و کُنش ها و اقدامات رهبر انقلاب اسلامی در عرصه ی مقابله با کرونا را از زاویه ی بحث «عقلانیت سیاسی» و با استناد به بیانات و رفتارهای شاخص ایشان بررسی و تحلیل کرده است. احصاء و تشریح ۱۰ مولفه ی مهم در درک رفتار مدیریتیِ رهبر انقلاب همچون نکات خواندنی مطرح شده در این متن است:

مقدمه
شیوع ویروس کرونا درکشورهای دنیا، فارغ از مسائل پزشکی آن، جوانب سیاسی-اجتماعی مختلفی دارد که الگوهای مختلفی برای مدیریت آن به کار گرفته شده که لزوماً به موفقیت دست نیافته اند. در این میان، منطق سیاسی رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای در مدیریت این پدیده، نیازمند دقت و بررسی است تا بتوان در دنیایی که کشورهای مدعی تفکر و تخصص، در مدیریت تخصصی و روانی پدیده کرونا گرفتار عجز و نگرانی هستند، در عرضه نمودن منطقی مستحکم با صورتی عامه فهم و جهان شمول برای گذار بشریت از این بحران نقش آفرینی کرد. در این نوشتار تحلیلی اهتمام می شود با شرح عقلانیت سیاسی از منظر آیت الله خامنه ای و همین طور اقتضائات سیاسی-اجتماعی در اتفاقات اخیر، به شناخت رفتار سیاسی ایشان در مواجهه با شیوع ویروس کرونا پرداخته شود:

۱. معناشناسی عقلانیت سیاسی
در کلام رهبرمعظم انقلاب، مصادیق مختلفی برای مفهوم عقلانیت سیاسی بیان شده که بعضی از این مصادیق عبارتند از: ارزش گرایی (۱)، تجربه گرایی تاریخی (۲)، دوراندیشی و آینده نگری (۳)، احساس منطقی (۴)، پیامدسنجی تصمیمات (۵)، عدم تسامح در مبانی (۶)، نوگرایی (۷)، خودباوری (۸)، قانون گرایی (۹)، مبارزه با ظلم و سلطه (۱۰)، صداقت (۱۱)، مردم محوری (۱۲)، واقع نگری (۱۳)، توجه به سنن الهی و معنویات (۱۴)، حساسیت به دشمن (۱۵)، استقلال طلبی (۱۶)، تکلیف مداری (۱۷)، دغدغه جهانی (۱۸)، حکومت بر قلوب (۱۹)، بهره گیری از فرصتها (۲۰)، تعادل سیاسی (۲۱)، توجه به عرف مقبول (۲۲)، مدارای سیاسی (۲۳)، آزادی اندیشی (۲۴)، قاطعیت (۲۵)، وحدت (۲۶)، عدالت محوری (۲۷)، تخصص گرایی (۲۸).

مبتنی بر بیان فوق، می توان چنین اظهار داشت که عقلانیت سیاسی از دیدگاه ایشان، علاوه بر معنای محاسبه و حسابگری مبتنی بر منطق و فکر انسانی که در ادبیات علوم سیاسی رایج است، از سه خاصیت تکمیلی برخوردار است: نخست آنکه ایشان اعتقاد دارد عقلانیت متکی بر عقل انسان، ضعف هایی دارد که باید بوسیله ارتباط با خداوند و اعتماد به سنن الهی و امور معنوی تکمیل گردد. دوم آنکه عقلانیت سیاسی رهبری بر پایه مبانی و ارزش ها قرار دارد و از ثبات برخوردار می باشد. سوم آنکه با وجود ثبات منطق رهبر معظم انقلاب در مبانی، ایشان به وضع موجود اکتفا نمی کنند و در روش ها و تاکتیک ها، جنبه نوگرایانه، ضدمحافظه کارانه و انقلابی دارند. بدین سبب تعریف ایشان از عقلانیت سیاسی، محاسبه ای منطقی و معنوی بر پایه تحول گرایی مبناگرایانه و به بیان دقیق تر، «عقلانیت انقلابی» است.

۲. زمینه شناسی عقلانیت سیاسی
شیوع کرونا در شرایط فعلی کشور، چالش ها و دوگانه های مختلفی بر سر راه تصمیم گیران و مسئولین ایجاد نموده که عبارتند از:

الف) اقتصاد: جمهوری اسلامی ایران مشابه خیلی از کشورهای درگیر با این ویروس، با یک دوگانه اساسی در ماه پایانی زمستان ۱۳۹۸ روبرو گردید؛ دوگانه سلامت و اقتصاد. اولویت دادن به اقتصاد و ممانعت از ایجاد محدودیت ها، سبب به خطر افتادن جان مردم می شد و اولویت بخشی به سلامت و جان مردم، وضعیت اقتصادی را برای مردم، به خصوص قشر کم درآمد و روزمزد، گرفتار مشقت و دشواری می نمود.

ب) فرهنگ: در حوزه فرهنگ نیز جمهوری اسلامی ایران با دوگانه های چالش زایی روبرو بوده است. وقوع چنین بحرانی در یک جامعه، به صورت طبیعی امکان تقویت و دامن زده شدن به گرایش های فردگرایانه را در فرهنگ عمومی بالا می برد.
همچنین، دوگانه برخورد سنتی یا متجدد با پدیده کرونا نیز قسمتی از چالش های فرهنگی بوده که توسط برخی چنین برجسته شده است که: لازمه برخورد سنتی با این ماجرا، اهمیت ندادن (و چه بسا عمل مخالف) به سفارش های پزشکی مدرن است و لازمه برخورد تجددگرایانه با این پدیده، نفی تمام شیوه های سنتی و معنوی برای مقابله با این بیماری می باشد.

ج) سیاست: کارآمدی سیاسی در دنیای امروز، بیش از هر چیزی به عملکرد حکومت ها و میزان رضایتمندی عمومی از آن بستگی دارد. بنابراین، چالش سیاسی جمهوری اسلامی در پدیده شیوع کرونا، مسأله کارآمدی یا عدم کارآمدی است؛ به خصوص اینکه ایران در کنار خیلی از کشورهای دیگر در قاره های مختلف جهان، بطور همزمان درگیری این بیماری شده و مردم برای درکی از تصویرکارآمد یا ناکارآمد از نظام، کاملاً آماده مقایسه هستند.
لازم به ذکر است یکی از مهم ترین هدف های دشمنان از تهدیدهای سخت و نرم در سال های اخیر، مخدوش کردن همین عنصر کارآمدی نظام در ذهن و باور مردم می باشد.

۳. رفتارشناسی عقلانیت سیاسی
با توجه به معنا و زمینه های عقلانیت سیاسی در دوران شیوع کرونا، می توان تصمیمات رهبر معظم انقلاب را به شرح زیر مطرح نمود:

۳-۱. بهره گیری حداکثری از تمام فرصت ها: درک صحیح از گستره میدانی مقابله با ویروس کرونا، این لزوم عقلانی را به دنبال داشت که مجموعه های مختلفی که سابقه و تجربه کارهای گسترده و جهادی دارند، فعال شوند. با حکم مستقیم رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲، علاوه بر ادامه و گسترش کارهای نیروهای مسلح در مقابله با ویروس کرونا، دستور تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی صادر گردید تا سه وظیفه اصلی را دنبال نماید: ۱. درمان و ایجاد مراکز درمانی مانند بیمارستان صحرایی و نقاهتگاه و غیره، ۲. مبادرت به پیش گیری از شیوع بیشتر بیماری با شیوه های لازم، ۳. تقسیم وظایف و ماموریت های سازمان ها و بخش های نیروهای مسلّح.

ظرفیت های دیگری نیز که ذیل دفتر رهبر انقلاب تعریف می شوند، با دستور ایشان موظف به تامین امکانات برای عموم مردم شدند. (۲۹) علاوه بر نیروهای مسلح و نهادهای زیرمجموعه رهبری، ایشان در حاشیه گزارش وزیر بهداشت درباره اقدامات صورت گرفته، سفارش به بهره گیری از کمک نیروهای بسیج و داوطلبان مردمی برای رهایی کشور از این عارضه ی همه گیر نمودند. (۳۰) تمام این تلاش ها نشان دهنده آن است که ظرفیت های مختلف حل مسأله و مدیریت بحران که از دیدگاه آیت الله خامنه ای، توانایی نقش آفرینی مؤثر و مفید دارند، در خدمت هم افزایی و همکاری با نهادهای مسئول قرار گرفته است.

۳-۲. وحدت در فرماندهی و اجتناب از کارهای موازی: بطور طبیعی، مقابله با شیوع کرونا، بدون وحدت در فرماندهی فعالیت ها امکان پذیر نبوده و نیست. وحدت در صدور حکم و کثرت مناسب در مجریان آن، می تواند به اجرای کامل تصمیمات کمک نماید. با این لزوم مهم، آیت الله خامنه ای در چندین نوبت، به نقش راهبری وزارت بهداشت در این بیماری تاکید نموده است. بعنوان نمونه، در بیانات مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳، ایشان از همه ی دستگاه های کشور خواستند با وزارت بهداشت که دراین زمینه در صف مقدّم قرار دارد، همکاری کنند. همین طور در حکم تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی، بر هماهنگی تمامی دستگاه ها با وزارت بهداشت تاکید شده است. (۳۱)

۳-۳. اعتباربخشی به ساختارها و پروسه قانونی: یکی از رفتارهای رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر که در سال ۱۳۹۸، دو مصداق عینی و مهم دارد، تلاش ایشان برای حفظ اعتبار ساختارها و فرآیندهای قانونی و تشخص دادن به آن هاست. در وقایع آبان ۱۳۹۸، ایشان از تصمیم نهادهای قانونی در خصوص سهمیه بندی بنزین دفاع کردند چونکه منطق سیاسی ایشان حکم می کرد، از اصالت و مرجعیت قانون دفاع کنند. در ماجرای شیوع ویروس کرونا نیز با وجود احتمالات ذهنی برخی در خصوص ناتوانی دولت در مدیریت این بحران، اصرار ایشان بر نقش آفرینی و مدیریت امور توسط دولت (به مثابه نهاد قانونی مسئول این قضیه) و هم افزایی دیگر نهادها همچون نیروهای مسلح با دولت بود. علاوه بر تاکید بر شأن محوری دولت در مدیریت بحران، ایشان بر صدق گفتار مسئولین دولتی در اعلام اخبار و اطلاعات نیز تاکید کردند: «مسئولین ما با صفا و صداقت از روز اوّل با شفّافیّت خبررسانی کردند، مردم را در جریان قرار دادند که خب کار خوبی هم بود.»(۳۲)

۳-۴. تعیین هدف متناسب با ماهیت نیروهای مسلح: تقسیم کار در عقلانیت سیاسی، تابع رعایت ظرفیت ها است که در حکم رهبر معظم انقلاب به نیروهای مسلح در خصوص همکاری تامّ با دولت در چارچوب قرارگاه بهداشتی و درمانی، به این مسأله توجه شده است.
ایشان، دخالت نیروهای مسلح در امر مبارزه با ویروس کرونا را -با توجه به قرائنی که احتمال «حمله ی بیولوژیک» بودن این رویداد را مطرح کرده- تعبیر به رزمایش دفاع بیولوژیک نمودن تا با انجام آن، اقتدار و توان ملّی افزایش یابد. (۳۳) تناسب میان این حکم با فلسفه وجودی نیروهای مسلح، بی گمان سبب انگیزه مضاعف آنان در این امر بوده است.

۳-۵. حمایت های مکرّر از عوامل میدانی: یکی از کلمات پرتکرار در تمامی بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در طول این بحران، تقدیر و تشکر از زحمات مجموعه درمانی کشور و تاکید بر عمل به سفارش ها و تصمیمات مسئولین وزارت بهداشت بوده است. حمایت رهبری از دستگاه ها و عاملان اصلی مقابله با شیوع کرونا، سبب افزایش اراده نیروهای درمانی و مدیریتیِ درگیر در این صحنه عملیاتی است. ایشان در این حوزه، از تعابیری نظیر مسئولیت پذیری، تعهد انسانی و دینی، جهادگری، افتخار ملی و فداکاری استفاده نموده و همین مسأله بر عزم مجموعه درمانی کشور در این مقابله افزود. (۳۴)

۳-۶. واقع نگری در برخورد با موضوع: برخورد واقعی و معقول در قبال شیوع ویروس کرونا در کشور که همیشه بوسیله مسئولین و متخصصین ذی ربط تاکید شده، رعایت سفارش های بهداشتی و حفظ خونسردی و غلبه بر نگرانی بوده است. افراط و تفریط در این موضوع، هرکدام به صورتی می تواند امکان ابتلاء را به این ویروس افزایش دهد.

اگر تصویر حضرت آیت الله خامنه ای در مراسم کاشت نهال که توجه و اهتمام به رعایت نکات بهداشتی مورد تاکید پزشکان را می رساند در کنار سفارش های مکرر ایشان در خصوص ضرورتِ رعایت مسائل بهداشتی قرار دهیم آنگاه برآیند مجموعه این گفتار و رفتار، رد و نفی هرگونه بی توجهی به دستورالعمل های بهداشتی بوده است. علاوه بر سفارش های عمومی، چندین اقدام عملی ایشان پیامِ رعایت جوانب بهداشتی مسئله را به صورت مضاعف و ویژه مورد تاکید قرار داده است:

- دفتر رهبر معظم انقلاب، در پیامی، سنت سالانه تشرف ایشان به مشهد مقدس و دیدار عمومی در حرم مطهر رضوی با مردم را به جهت رعایت سفارش های پزشکی لغو نمود. (۳۵)

- برگزاری درس خارج فقه حضرت آیت الله خامنه ای به تبعیت از تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص وقفه در نظام آموزشی کشور، متوقف گردید. (۳۶)

- آیت الله خامنه ای در سخنان روز سوم فروردین ۱۳۹۹ که به صورت زنده از شبکه های مختلف ایران و جهان پخش می شد، بطور ضمنی از تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص بسته شدن اماکن و مراسمات مذهبی چنین حمایت نمود: «حتّی اجتماعات دینی را تعطیل کرده اند که خب این در طول تاریخ ما به این شکل بی سابقه است که همه جا حتّی مثلاً حرم های مطهّر و نمازهای جمعه و جماعت تعطیل بشود؛ این بی سابقه است، ولی خب چاره ای نبوده است؛ این جور مصلحت دانسته اند و این جوری عمل کرده اند.»(۳۷)

علاوه بر تدابیر فوق و از طرفی دیگر، ایشان اهتمام کردند جنبه های افراطی و برجسته سازی این مسأله را نیز طرد کنند تا مواجهه همگان با این موضوع، به دور از هیجان و نگرانی های غیرضروری و مضرّ و توأم با عقلانیت و منطق باشد:

- «مسئله یک مسئله ی گذرا است، یک چیز فوق العاده نیست؛ از این حوادث در کشور پیش می آید. البتّه من نمی خواهم مسئله را خیلی کوچک بگیرم امّا خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله را. یک قضیّه ای است پیش آمده، یک مدّتی است -مدّتی که ان شاءالله خیلی طولانی نخواهد بود- این برای کشور وجود خواهد داشت، بعد هم رخت برمی بندد و می رود.»(۳۸)

- «امروز کرونا برای بشریّت یک مشکل بزرگ و یک ابتلای بزرگ و خطرناکی است که به آنها رو آورده، لکن این مشکل در مقایسه ی با خیلی از مشکلات، مشکل کوچکی به حساب می آید؛ ما مشکلات فراوانی را در دنیا و در کشور خودمان مشاهده کرده ایم و داشته ایم که از این حادثه کمتر نبود، بلکه بیشتر بود… در جنگ اوّل و دوّم [جهانی] که با فاصله ی حدود بیست سال در اروپا اتّفاق افتاد، چندین میلیون [نفر] -حالا الان دقیق یادم نیست، امّا می دانم بیش از ده میلیون جمعیّت- به قتل رسیدند. (۳۹)

۳-۷. توجه به معنویات در گذار از این شرایط: یکی از مهمترین خاصیت های عقلانیت سیاسی از منظر رهبر معظم انقلاب، پیوند مؤلفه های مادّی و معنوی است، به شکلی که در دستگاه محاسباتی، هم قواعد دنیایی اثرگذار باشد و هم امور معنوی و فرامادّی.
ایشان در بحران شیوع ویروس کرونا در کشور، با پیوند امر ظاهری بهداشت با تزکیه درونی و روحی، اهتمام در تذکر این مطلب داشته اند که امور معنوی باید در ذهن و محاسبات مردم حضور داشته باشد. تاکید ایشان بر توسل و تضرع در مقابل خداوند متعال، ضمن رعایت سفارش های بهداشتی، نمونه ای از این تلاش ها است: «توصیه ی به توسّلات و توجّهات به پروردگار و درخواست کمک الهی است … موارد متعدّدی در قرآن هست که ما را دستور می دهند در مقابل حوادث گوناگون -فرق نمی کند، چه حوادث طبیعی از این قبیل، چه حوادث گوناگون دیگری که پیش می آید برای کشور، برای ملّت، برای اشخاص خودمان- دست توسّل بلند نماییم به خدای متعال و از خداوند متعال بخواهیم.»(۴۰)
همچنین ایشان با معرفی سفارش های بهداشتی به مثابه یک تکلیف و امر دینی، ماهیت مهم تری به رعایت امور بهداشتی بخشید: «یقیناً هر چیزی که کمک نماید به سلامت جامعه و عدم شیوع این بیماری، یک حسنه است؛ در نقطه ی مقابل هر چیزی که کمک نماید به شیوع این بیماری، یک سیّئه است.»(۴۱)

۳-۸. ترمیم آثار اقتصادی کرونا: تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی موقت کارهای اقتصادی پرخطر و غیرضروری، تبعات مهم و قابل توجهی بر اقتصاد کشور و رکود کسب و کارها داشته است که البته چاره ای جز این نبوده و در کشورهای دیگر نیز چنین عمل شده است. بطور طبیعی قسمتی از مردم جامعه از این تصمیمات متضرر شده و زندگی روزمره آنان گرفتار دشواری گردیده است. رهبر معظم انقلاب با ارائه پیشنهادی در خصوص «رزمایش مواسات» در سخنرانی روز عید نیمه شعبان، این مساله را در کانون توجهات عموم مردم و نیروهای جهادیِ فعال در خط مقدم مقابله با تبعات سیاسی-اجتماعی ویروس کرونا قرار دادند. در بیانات ایشان چنین آمده است: «عدّه ای هستند که در این شرایط و در این اوضاع حقیقتاً زندگی شان بسختی قابل گذران است و نمی توانند زندگی معمولیِ عادیِ خودشان را اداره کنند … چه خوب است که یک رزمایش گسترده ای در کشور به وجود بیاید برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا که این اگر اتّفاق بیفتد، خاطره ی خوشی را از امسال، در ذهن ها خواهد گذاشت.»(۴۲)

۳-۹. مثبت اندیشی و خوش بینی به آینده: تشویق حرکت های همدلانه عمومی از طرف رهبر معظم انقلاب، نشان از نگاه مثبت ایشان و کوشش برای القای نگاه خوش بینانه به آینده در سطح جامعه دارد. حضرت آیت الله خامنه ای، وضعیت ملّت ایران را در آزمون کرونا، موفق توصیف کرده (۴۳) و در مواضع مختلفی به بیان مصادیقی از همراهی و محبت اقشار مختلف مردم نظیر کادر درمانی، مجموعه های خدماتی، جوانان، طلاب جهادی، دانشجویان جهادی، هزاران بسیجی پُرتلاش و کسبه پرداخته و از مجاهدت های خالصانه آنان تقدیر نموده اند. (۴۴) تقدیر ایشان از همراهی مردم با دستورالعمل های اعلامی مسئولین، اینچنین بیان شده است: «آنجایی که به صورت قاطع مطلبی گفته می شود و احساس می کنند که این کار باید انجام بگیرد، مردم با مصوّبات مسئولین همراهی می کنند؛ یک نمونه اش روز سیزدهم فروردینِ امسال بود؛ انسان باور نمی کرد که مردم سیزده بِدر را تعطیل کنند امّا تعطیل کردند؛ مردم سیزده بِدر نرفتند. این نشان دهنده ی آن است که مردم به معنای واقعی کلمه یک نظم عمومی را در مواجهه ی با این حادثه پذیرفته اند.»(۴۵)

همچنین، حضرت آیت الله خامنه ای ضمن تشکر از تلاش ها و ابتکارات نیروهای مسلح در در زمینه های مختلف مقابله با این بیماری، از شناخت کشفیات و ابتکارات نیروهای مسلح دراین زمینه اظهار رضایت نمودند. (۴۶) علاوه بر این، ایشان با امیدواری - برخلاف خیلی از افرادی که اصرار دارند در اوج نگرانی های مردم، با سیاه نشان دادن شرایط ایران به حساسیت و دلهره مردم دامن بزنند- طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا را دارای پشتوانه ی علمی و همراه با انگیزه های دینی و جهادی و انسانی دانستند و از آن بعنوان طرحی کارآمد و تبدیل کننده تهدید به نعمت و فرصت یاد کردند. (۴۷)

۳-۱۰. حساسیت به دشمن: هرچند در این ایام برخی زمزمه ها در کشور در خصوص ضرورت تسامح با قدرتهای غربی و مذاکره با آنان برای حل معضل کرونا مطرح گردید و حتی کشورهایی نظیر آمریکا در یک حرکت نمایشی وانمود کردند که در صورت درخواست ایران به کمک مردم خواهند آمد، اما رهبر معظم انقلاب با نکاتی که سوم فروردین ۱۳۹۹ مطرح نمودند، این تلاش ها را بی ثمر گذارده و خاطر نشان کردند که حساسیت نسبت به دشمن، در دوران بحران حتی از شرایط عادی اهمیت بیشتری دارد. ایشان در خطاب به مردم ایران چنین بیان داشته است: «سران آمریکا چند بار تا حالا گفته اند که ما حاضریم از لحاظ درمان و دارو به شما کمک نماییم … اوّلاً خودتان گرفتار کمبودید؛ ثانیاً شما آمریکایی ها متّهمید به اینکه این ویروس را شما ساخته اید؛ وقتی این اتّهام وجود دارد کدام عاقلی به شما اعتماد می کند که شما بیایید برای او دارو بیاورید... بدین سبب این حرفی نیست که کسی از ملّت ایران این را قبول کند.»(۴۸)

ایشان تاکید دارند که نباید مسأله کرونا، فضای عمومی کشور را از توطئه مستکبرین و دشمنی آنان با جمهوری اسلامی و مردم ایران غافل سازد. (۴۹)

جمع بندی
با توجّه به چالش های اصلی کرونا در شرایط فعلی کشور و رفتارشناسی رهبر معظم انقلاب در بحران شیوع کرونا، می توان گفت ایشان اهتمام دارند انواع چالش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از این بیماری را از تهدید به فرصت تبدیل نمایند که این منش، هم سنخ و متناسب با مبانی عقلانیت سیاسی است:

- تمرکز ایشان بر صورت بندی ساختاری قانون مند، متمرکز، هم افزا و تشکیل شده از ظرفیت های باارزش مختلف، اهتمام در تحقق کارآمدی و حل مشکلات مردم دارد.

- ایشان از دوگانه سلامت و اقتصاد، فوریت را در سلامت عمومی جامعه می دانند، اما اولویت اقتصاد را نیز بوسیله پیشنهادهای مختلف همچون رزمایش مواسات پیش می برند.

- با تاکید ایشان بر جوانب خیرخواهانه ناشی از اقدامات مسئولین، نیروهای جهادی و اقشار عمومی جامعه، تلاش شده است به ابعاد صحیح و مثبت فضای فرهنگی ناشی از کرونا تمرکز و دامن زده شود.

علاوه بر مطلب فوق، اتفاقات اخیر و مقایسه آن با تجارب پیشین نشان میدهد ساختار مقابله جمهوری اسلامی ایران با این بحران، یک ساختار بی سابقه در سال ها و حتی دهه های اخیر است که نشان از تکامل سبک مدیریت در مواجهه با مسائل پیش رو دارد؛ شکل تکامل یافته ای از کار تشکیلاتی هماهنگ میان مسئولین و استفاده از ظرفیت های مردمی جهت فائق آمدن بر یک چالش عمومی و ملی که با پیوست مناسب رسانه ای پشتیبانی می شود. این الگو، نوید بلوغ نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در گام دوم را می دهد که از فراز و نشیب های تاریخی خود، تجارب لازم را کسب کرده و الان، در عرصه میدانی به نقش آفرینی پرداخته است.


پی نوشت ها:
۱) دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۹۰/۶/۱۷.
۲) همایش بزرگ خواهران در ورزشگاه آزادی، ۱۳۷۶/۷/۳۰.
۳) مراسم بیعت روحانیون، مسئولان و اقشار مختلف مردم استان اصفهان، ۱۳۶۸/۴/۲۵.
۴) اجتماع بزرگ زوار و مجاوران حضرت علیّ بن موسی الرضا (ع)، ۱۳۸۸/۱/۱.
۵) دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، ۱۳۹۲/۶/۶.
۶) دیدار با مدیران شبکه ی دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۰/۱۱/۷.
۷) دیدار با اعضای ستاد برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، ۱۳۸۴/۳/۱۰.
۸) دیدار با مسئولان نظام، ۱۳۹۳/۴/۱۶.
۹) دیدار با استانداران سراسر کشور، ۱۳۸۲/۱۰/۲۲.
۱۰) خطبه های نماز جمعه ی تهران، ۱۳۸۳/۸/۱۵.
۱۱) دیدار با دانشجویان کرمانشاه، ۱۳۹۰/۷/۲۴.
۱۲) جلسه ی پرسش و پاسخ با مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی، ۱۳۷۷/۱۲/۴.
۱۳) دیدار با کارگزاران نظام، ۱۳۹۱/۵/۳.
۱۴) بیانات در جلسه نهم تفسیر سوره بقره، ۱۳۷۰/۸/۱.
۱۵) بیانات در اجتماع زوار و مجاوران حرم مطهر رضوی، ۱۳۸۹/۱/۱.
۱۶) دیدار با گروه کثیری از پاسداران، جانبازان، دانشجویان و دانش آموزان، ۱۳۷۹/۸/۱۱.
۱۷) مراسم بیعت فرماندهان و اعضای کمیته های انقلاب اسلامی، ۱۳۶۸/۳/۱۸.
۱۸) اجتماع طلاب و فضلای حوزه ی علمیه ی قم، ۱۳۷۰/۱۲/۱.
۱۹) دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، ۱۳۸۶/۶/۳۱.
۲۰) بیانات در صحن جامع رضوی مشهد مقدس، ۱۳۸۳/۱/۲.
۲۱) دیدار با جوانان استان اصفهان، ۱۳۸۰/۸/۱۲.
۲۲) دیدار با رئیس، معاونان و کارکنان قوّه ی قضائیّه، ۱۳۸۱/۴/۵.
۲۳) دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۸۹/۱۲/۱۹.
۲۴) مراسم فارغ التحصیلی گروهی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرّس، ۱۳۷۷/۶/۱۲.
۲۵) دیدار با مردم قم، ۱۳۸۸/۱۰/۱۹.
۲۶) پیام به ملت شریف ایران، ۱۳۶۸/۳/۱۸.
۲۷) دیدار با شرکت کنندگان در اجلاس جهانی «جوانان و بیداری اسلامی»، ۱۳۹۰/۱۱/۱۰.
۲۸) بیانات در صحن جامع رضوی مشهد مقدس، ۱۳۸۳/۱/۲.
۲۹) بیانات بعد از کاشت نهال در آستانه روز درختکاری، ۱۳۹۸/۱۲/۱۳.
۳۰) متن قدردانی از وزیر بهداشت و مجموعه درمانی کشور در مسئله مقابله با کرونا، ۱۳۹۹/۱/۱۰.
۳۱) متن فرمان به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در زمینه مقابله با کرونا، ۱۳۹۸/۱۲/۲۲.
۳۲) بیانات بعد از کاشت نهال در آستانه روز درختکاری، ۱۳۹۸/۱۲/۱۳.
۳۳) متن فرمان به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در زمینه مقابله با کرونا، ۱۳۹۸/۱۲/۲۲.
۳۴) بیانات بعد از کاشت نهال در آستانه روز درختکاری، ۱۳۹۸/۱۲/۱۳؛ سخنرانی تلویزیونی به مناسبت ولادت حضرت امام زمان (عج)، ۱۳۹۹/۱/۲۱.
۳۵) اطلاعیه دفتر رهبر انقلاب درباره لغو مراسم سخنرانی نوروزی رهبر انقلاب اسلامی در حرم مطهر رضوی، ۱۳۹۸/۱۲/۱۹.
۳۶) https: //snn.ir/fa/news/۸۳۲۳۵۴.
۳۷) سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران، ۱۳۹۹/۱/۳.
۳۸) بیانات بعد از کاشت نهال در آستانه روز درختکاری، ۱۳۹۸/۱۲/۱۳.
۳۹) سخنرانی تلویزیونی به مناسبت ولادت حضرت امام زمان (عج)، ۱۳۹۹/۱/۲۱.
۴۰) بیانات بعد از کاشت نهال در آستانه روز درختکاری، ۱۳۹۸/۱۲/۱۳.
۴۱) همان.
۴۲) سخنرانی تلویزیونی به مناسبت ولادت حضرت امام زمان (عج)، ۱۳۹۹/۱/۲۱.
۴۳) همان.
۴۴) بیانات بعد از کاشت نهال در آستانه روز درختکاری، ۱۳۹۸/۱۲/۱۳؛ پیام نوروزی، ۱۳۹۹/۱/۱؛ سخنرانی تلویزیونی به مناسبت ولادت حضرت امام زمان (عج)، ۱۳۹۹/۱/۲۱.
۴۵) سخنرانی تلویزیونی به مناسبت ولادت حضرت امام زمان (عج)، ۱۳۹۹/۱/۲۱.
۴۶) همان.
۴۷) تشکر از تدابیر ستاد ملی، و وزارت بهداشت و طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا، ۱۳۹۸/۱۲/۲۵.
۴۸) سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران، ۱۳۹۹/۱/۳.
۴۹ سخنرانی تلویزیونی به مناسبت ولادت حضرت امام زمان (عج)، ۱۳۹۹/۱/۲۱.


منبع:

1399/02/10
20:09:59
5.0 / 5
3002
تگهای خبر: آزمون , حكم , خدمات , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
لینک دوستان خبرگزاری نام
Namna خبرگزاری نام
خبرگزاری نام