طولانی ترین اعتصاب سراسری 50 سال اخیر به كجا می رسد؟

طولانی ترین اعتصاب سراسری 50 سال اخیر به كجا می رسد؟

خبرگزاری نام: اعتراضات و اعتصاب سراسری كارگران فرانسوی در مخالفت با طرح اصلاح سیستم ملی بازنشستگی فصلی جدید از تنش ها و تحولات در این كشور را رقم زده است. تحولاتی كه می توانند به نتایجی تاریخی منجر شوند.


سعید نادری: روز جمعه اعتصاب كنندگان و معترضان به لایحه اصلاح قانون بازنشستگی با نام گذاری این روز تحت عنوان «جمعه سیاه» در ۳۵۰ نقطه فرانسه دست به تظاهرات گسترده زدند. اعتصاب و تظاهرات شهرهای پاریس، لیون، مارسی، بوردو، لیل و تولوز كه مهم ترین شهرهای فرانسه هستند را فلج كرد. روز شنبه، هشتمین روز اعتراض و اعتصاب سراسری در خیابان ها و شهر های سراسر كشور فرانسه بود. طولانی ترین اعتصاب سراسری ۵۲ سال اخیر فرانسه معترضان به طرح اصلاح قانون بازنشستگی كه توسط دولت امانوئل مكرون مطرح شده و در حال پیگیری است؛ از روز ۵ دسامبر/۱۴ آذر دست به اعتصاب زده اند و اعتراض خودرا آغاز نموده اند. این اعتصاب سراسری كه امروز پنجاه و سومین روز خودرا پشت سر می گذارد، با فراخوان فدراسیون عمومی كار/CGT كه دومین اتحادیه كارگری بزرگ فرانسه با ۷۲۰ هزار عضو است و اتحادیه مهندسان فرانسه با ۱۷۰ هزار عضو شروع شد و سپس سایر سندیكا ها و اتحادیه های سراسری و محلی به اعتصاب سراسری مقابل اصلاح قانون بازنشستگی پیوستند. اعتصاب سراسری در اعتراض به لایحه اصلاح قانون بازنشستگی ملی، طولانی ترین اعتصاب سراسری فرانسه بعد از انقلاب می ۱۹۶۸ است كه ۵۱ روز طول كشید. اعتصاب كارگران فرانسوی در طول دو ماه اخیر سیستم حمل و نقل فرانسه را مختل كرده و عملا سیستم حمل و نقل ریلی را به تعطیلی كشانده است. اتحادیه های كارگری اعلام نموده اند با قدرت به اعتصاب خود مقابل دولت مكرون و طرح پیشنهادی او ادامه خواهند داد و تا زمانی كه به خواسته هایشان برسند دست از اعتصاب و تظاهرات نخواهند كشید.
جمعه سیاه فرانسه در تظاهرات و اعتصاب «جمعه سیاه» كارگران بخش حمل و نقل، كارگران بنادر، آتش نشانان، معلمان، پرستاران و پزشكان دست به اعتصاب زدند و به خیابان ها آمدند. جلیقه زرد ها نیز كه از سال قبل هر یكشنبه در خیابان ها هستند و به اعتراض مقابل سیاست های دولت فرانسه ادامه می دهند، روز جمعه در كنار معترضین بودند. خیلی از گروه های سیاسی چپ گرا فرانسوی همچون اتحادیه ها و سندیكاهای كارگری، سوسیالیست ها، كمونیست ها و گروه های آنارشیست این اعتراضات را همراهی می كنند. گستردگی اعتصاب در روز جمعه منجر به اختلال در سیستم مترو شد و تنها سه خط مترو شهری پاریس در وضعیت نسبتا عادی بود. هر چند شدت اعتصابات و تعداد كارگران در اعتصاب از زمان كریسمس و تعطیلات سال نو به سبب بعضی از عقب نشینی ها و توافقات دولت مكرون بر سر بندهایی از لایحه اصلاح قانون بازنشستگی كم شد اما روز جمعه با شدت بیش تر و فراگیر تر از روزهای گذشته پی گرفته شد. خیلی از خدمات عمومی و مدارس در پاریس و سایر شهرها تعطیل و مسافران در پاریس با اختلال در حركت مترو و قطارهای منطقه ای روبرو شدند. ۲۰۰ كارگر بندر در گرنوبل بعد از ۳ روز دست كشیدن از كار موجب تعطیلی و از كار افتادن بزرگترین نیروگاه هیدروالكتریكی فرانسه شدند. روز جمعه به سبب همین اعتصاب سراسری كه حتی كارگران برج ایفل نیز در آن شركت كردند، این برج نمادین و تاریخی فرانسه نیز تعطیل شد. امروز یكشنبه ۲۶ ژانویه/۶ بهمن جنبش جلیقه زردهای فرانسه كه از نوامبر سال ۲۰۱۸ در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و مالیات هر یكشنبه به خیابان های پاریس و دیگر شهرهای فرانسه می آیند، حالا به صف اول مخالفان اصلاح قانون بازنشستگی پیوسته اند. امروز در شصت و سومین یكشنبه اعتراضی جلیقه زرد ها در پاریس كه بعنوان كانون اعتراضات این جنبش و اعتراضات مخالفان لایحه اصلاح قانون بازنشستگی شناخته می شود، با روز پرتنشی رو به رو خواهد بود. اتحادیه های كارگری، سندیكاهای كارگری و گروه های مخالف اصلاح نظام بازنشستگی فرانسه اعلام نموده اند كه روز ۲۹ ژانویه/۹ بهمن بار دیگر دست به تظاهرات و اعتصاب سراسری خواهند زد. این سلسله رویداد ها را می توان بدین معنا تفسیر كرد كه موج اعتراضات مقابل دولت امانوئل مكرون بار دیگر تشدید خواهد شد و روزهای سختی در انتظار دولت راست گرایان میانه رو در فرانسه خواهد بود.
لایحه اصلاح قانون بازنشستگی چیست؟ محتوای لایحه اصلاح قانون بازنشستگی كه هنوز جزئیات خیلی از آن ناگفته و منتشر نشده مانده است، البته درباره مسائل خیلی از جزئیات این طرح كماكان تصمیم گیری نشده است و دولت اعلام نموده است جزئیات تصمیم گیری ها درباره طرح را در آینده خواهد گفت. اما از آنچه درباره این اصلاحات انتشار یافته است میتوان ردپای سیاست های نئولیبرالیستی دولت مكرون را به روشنی در آن مشاهده نمود. مطابق این طرح ۴۲ برنامه متفاوت و مجزا بازنشستگی در قانون به یك برنامه و سیستم مشترك تبدیل می كند و مقرر است تمام شرایط های ویژه یا خاص و متفاوت بازنشستگی را در میان كارگران دولتی و غیر دولتی را در تمام بخش های مختلف صنعتی و خدمات و سیستم ملی كار در فرانسه اعمال شود كه بگفته اتحادیه های كارگری و مخالفان، این طرح حمله دولت مكرون به حقوق تمام طبقه كارگر فرانسه است و در امتداد منفعت طلبی و منافع سرمایه داران است و حقوق كارگران را تضییع می كند. همچون اصلاحیه های مخالفت برانگیز این طرح، حذف شرایطی است كه در قانون كار فرانسه به كارگران اجازه می دهد تا در اوایل دهه ۵۰ سالگی خود به صورت زود هنگام بازنشسته شوند را لغو می كند و در ازای آن نیز از طرف دیگر دولت مكرون قصد داشت سن بازنشستگی در قانون را از ۶۲ سال سن به ۶۴ سالگی افزایش دهد. تحت فشار اعتصابات اما دولت مجبور به عقب نشینی شد و این بند را از لایحه اصلاح قانون كار حذف شد. دولت مشغول مذاكراتی برای كسب توافق با نیروهای پلیس، ارتش و خلبانان است كه آنها بتوانند بازنشستگی قبل از موعد و زود هنگام داشته باشند. این سیستم واحد جدید بازنشستگی مقرر است از سال ۲۰۲۲ و برای كارگران متولد ۱۹۷۴ به بعد اجرا می شود و به تدریج تا سال ۲۰۲۷ شامل كارگران مسن تر نیز می شود.
بی اعتنایی دولت امانوئل مكرون و ادامه اعتراضات در چند روز گذشته مكرون با وجود تمامی اعتراضات و مخالفت هایی كه از پیش با لایحه اصلاح سیستم بازنشستگی ملی وجود داشت با پافشاری بر تصویب این قانون طرح خودرا به كابینه اش ارائه نمود. خیلی از مخالفان و رقبای سیاسی مكرون، این اقدامات و بی توجهیش به اعتراضات و پافشاری او برای اجرای این طرح را مصداق بارز خودكامگی و دیكتاتوری شخص مكرون و دولت فرانسه دانسته اند. وی پنجشنبه شب در پاسخ به انتقادات مخالفان اظهار داشته بود: «مخالفان با دیكتاتوری دانستن دولت او قصد دارند اقدامات خشونت آمیز معترضان را توجیه كنند.» مكرون رئیس جمهوری فرانسه از حزب راست و میانه رو فرانسه است كه اكثریت مجلس فرانسه را نیز در اختیار دارد وی امیدوار است با حمایت حزب متبوعش بتواند بی دردسر این لایحه را به تصویب برساند. پیش بینی می شود كه لایحه نئولیبرالی اصلاح قانون بازنشستگی فرانسه از روز ۱۷ فوریه (۲۸ بهمن) در مجلس ملی این كشور به بحث گذاشته شود. این در حالیست كه نخستین رای گیری درباره لایحه اصلاح قانون بازنشستگی ملی احیانا اوایل ماه مارس صورت خواهد گرفت. فیلیپ مارتینز، دبیركل اتحادیه كنفدراسیون عمومی كار فرانسه CGT/س. ژ. ت در مورد ادامه اعتراضات اظهار داشته بود: «دولت لجاجت می كند، باید اعمال فشار بر دولت را ادامه داد.» از طرف دیگر امانوئل مكرون هم خونسرد به تمام مخالفت ها و بدون هیچ گونه انعطاف پذیری خواستار اجرای اصلاحات مورد نظرش است و خودرا متعهد به اجرای آنچه كه اصلاح نظام بازنشستگی ملی می خواند، می داند. باید دید این ماراتن بزرگ و حیاتی در فرانسه به كجا خواهد رسید؛ نتیجه آن گونه كه خیلی از مخالفان سیاسی چپ گرا می خواهند به سرنگونی جمهوری پنجم فرانسه منجر و دولت سوسیالیست تشكیل خواهد شد و چپ گرایان به حاكمیت می رسند؟ یا مكرون و نمایندگان مجلس در سایه ترس از تغییرات رادیكال از طرح خود عقب نشینی می كنند؟ شاید هم امانوئل مكرون روندی همچون سیاست مارگارت تاچر نخست وزیر نئولیبرال بریتانیا در برخورد با اعتصاب داكرها پیش گرفته و با نادیده گرفتن معترضان، دست به سركوب می زند و لایحه خودرا تصویب می كند. ۲۲۳۲۲۹


منبع:

1398/11/26
15:28:46
5.0 / 5
4125
تگهای خبر: خدمات , دولت , قانون , مجلس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱
لینک دوستان خبرگزاری نام
Namna خبرگزاری نام
خبرگزاری نام