بهادری جهرمی:

قیمت نان برای مردم تا آخر سال تغییر نمی کند

قیمت نان برای مردم تا آخر سال تغییر نمی کند

سخنگوی دولت تاکید کرد: به هیچ وجه قیمت نان برای مردم تا آخر سال تغییر نمی کند و  رئیس جمهور اجازه گران شدن نان را نمی دهد.


به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، علی بهادری جهرمی که شامگاه پنجشنبه در برنامه صف اول شبکه خبر درباره برنامه دولت برای رفع مسائل اقتصادی اظهار داشت: این دولت خویش را دولت مردم می داند و مردمی بودن شعار اصلی دولت می باشد و اعتقاد دارد باید به مردم اطلاع داده شود آن چیزی را که در رابطه با حقوق مردم است و مردم باید صادقانه درجریان باشند. مردم صاحبان حکومت هستند و خود آنها باید در فرآیند تصمیم گیری مشارکت داشته باشند و جامعه نخبگان بعنوان نمایندگان تخصصی همین مردم در حوزه مختلف اظهار نظر کنند. از آغاز تشکیل دولت سیزدهم درباره مسائل اقتصادی طرح ها و نظر ها برای حل مسائل مردم بیان شده است. وی افزود: همه اقتصاد ما بیمار است و سالهای سال مردم این بیماری را لمس می کنند و این تبعیض ها را در حوزه اقتصادی می چشند و رانت ها و بیکاری ها را سال ها می بیند و همزمان با این هجمه اقتصادی دشمن و جنگ اقتصادی ضد مردم که به واسطه تحریم های ظالمانه رخ داده آثار آنرا مردم می بینند. سخنگوی دولت اضافه کرد: یکی از اولویت های اساسی دولت مسایل اقتصادیست و بنا بر این در سند تحول دولت هم ۱۲ مبحث درباره اقتصادی بیان شده است. در صحن دولت و جلسات فرعی آن شاید پربسامدترین بحث در دولت اقتصادیست که به صورت تخصصی و کارشناسی بررسی می شود تابتوان نسخه ایی برای درمان اقتصاد عرضه شود. جهرمی می گوید: ثابت ترین معضل اقتصادی کشور تورم است و متاسفانه تورم یک بیماری مزمن در کشور شده و حدود چهار سال است که کشور تجربه تورم ۴۰ درصد را دارد و وضعیت اقتصاد ما بحرانی شده است و چندین سال متوالی مردم با تورم های بالا روبرو هستند. وی افزود: وقتی دولت در شهریور ماه سال قبل فعالیت خویش را شروع کرد تورم به ۶۰ درصد رسیده بود که در تاریخ ایران بی سابقه بوده است و فقط در روزهای جنگ جهانی در کشورمان تجربه کردیم و در واقع شروع کار دولت با چنین فضایی همراه شد. دولت تمرکز ویژه خویش را در کنترل تورم اقتصادی کشور معطوف کرده است. یکی از منشا های اساسی تورم به نظر کارشناسان اقتصادی خلق پول است. سخنگوی دولت درباره هدفمند کردن ارزچهار هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: دولت با گذشت ۹ ماه از مدیریت خود در این زمان مکلف بوده که نظام پرداخت یارانه ها را اصلاح نماید. در قانون بودجه سال قبل وقتی که دولت مردمی آغاز به کار کرده منابع ارز ترجیحی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیشبینی شده بود، به اتمام رسید و منبعی برای اختصاص ارز ترجیحی وجود خارجی نداشت. اما دولت با روش های مختلف توانست منابعی را تأمین و سال ۱۴۰۰ را سپری کند و در قانون بودجه سال جاری هم مکلف است همه منابع ارزی را به صورت نیمایی محاسبه کند. یعنی منابعی برای ارز ترجیحی یارانه ایی نخواهد داشت. بهادری جهرمی در ادامه این بخش توضیح داد: برای تأمین کالاهای اساسی با ارز یارانه ایی ما حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع نیاز داریم. در حالیکه دربودجه سال جاری حدود ۹ میلیارد دلار پیشبینی شده است و این یعنی شما توانایی این منابع را در چارجوب بودجه ندارید و باید با شیوه دیگری تأمین کنید. حال چرا این گونه پیشبینی شده است بدین سبب اینکه سقف منابع واقعی موجود همین بود. او مثالی در این زمینه می زند و می گوید: ما در سالهای قبل نظام پرداخت ارز ترجیحی را داشتیم که به برخی کالاها این ارز تعلق می گرفت حال که به این فرآیند در سالهای سال باز می گردیم و ارزیابی می نماییم، می بینیم آن کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می کردند و بنا بوده که مردم بهتر مصرف کنند عکس آن اتفاق افتاده است. سخنگوی دولت در تکمیل این بخش از اظهارات خود اضافه کرد: نظام پرداخت ارز ترجیحی آنقدر معیوب بوده چونکه طبقه مرفه جامعه منابع بیشتری را برای تأمین نیازها دراختیار داشتند و طبقه ضعیف تر توانایی تأمین نداشتند و فشار تورمی اجاره نداد. دلیل دوم هم قاچاق بوده است. به جای این که این منابع سر سفر مردم بیاید به سبب منافذی که وجود داشته درکشور های دیگر مصرف شده و این مدل معیوب باید اصلاح گردد تا زمانی که اصلاح نشود تورم و سایر مسائل اتفاق می افتد ازاین رو بیماری باید درمان گردد. بهادری جهرمی می گوید: یکی از رسالت های دولت تحقق عدالت و عادلانه پرداخت کردن یارانه و برخورد با قاچاق در کشور است و باید ریشه فساد را خشکاند. سخنگوی دولت درباره امنیت غذایی مردم اظهار داشت: دولت دراین زمینه با هیچ کس چه در داخل و چه در خارج شوخی ندارد. بعنوان نمونه در حوزه واکسیناسیون دولت سیزدهم با جدیت مبادرت به ورود آن کرد و امروز ما به ۷ کشته رسیده ایم درحالی که در کشورهای غربی میزان مرگ و میر به ۱۵۰۰ نفر رسیده است. پس دولت زمانی که تمرکز خویش را بر روی موضوعی بگذارد به سرانجام می رساند این اتفاق هم در کالاهای اساسی رخ داده است. بهادر جهرمی تصریح می کند که دولت بیش از حد کالاهای اساسی را تأمین کرده است و امروز ما کمبود کالاهای اساسی در کشور نداریم. البته کشورهای جهان با کمبود کالاهای اساسی روبروهستند که یکی از علل این مورد جنگ روسیه و اوکراین است اما این مورد هیچ خللی در تأمین کالاهای اساسی برای دولت ایجاد نکرده است و ادامه دار هم هست. او یکی از اولویت های دولت سیزدهم رفع فقر مطلق عنوان می کند و می گوید: یکی از برنامه های دولت برای از بین بردن فقراصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی است و هر چقدر یارانه هدفمند تر باشد فقر کاهش پیدا می کند. سخنگوی دولت اظهار داشت: امروز کالاهای اساسی ما در حد قابل قبولی موجود است و پیشبینی خریدهای آتی و هم تأمین منابع آن از کشورهایی که باید از آنها تامین گردد صورت گرفته است و تعامل سازنده ای در این عرصه بین بانک مرکزی و زوارت جهاد و راه شهرسازی و سایر وزارت خانه های مرتبط برقرار است و دولت شبانه روز پیگیر مسایل اقتصادی مردم است حتی در روز های تعطیل و به عبارتی تعطیلی ندارد و دولت نگران در این زمینه ندارد. بهادری جهرمی درباره واردات واکسن اظهار داشت: این دولت اعتقاد دارد که دولت باید شهامت بازگشت از مسیر اشتباه را داشته باشد. هر روزی که ما به سمت تأمین منافع عموم مردم برگردیم سود کردیم. وی درباره نظام پرداخت حقوق در دولت مردمی اظهار داشت: یکی از آفت های نظام های معیوب اقتصادی کشور عادلانه پرداخت نشدن حقوق و دستمزد است ما در سالهای قبل با فیش های حقوق نجومی روبرو شدیم و هر کسی که قدرت نفوذ داشته چانه زنی کرد ورقم های قابل توجهی به فیش های حقوقی اضافه می کرد اما دولت تصمیم دارد اصلاحاتی در ساختار نظام حقوق و دستمزد انجام دهد و سازمان امور استخدامی متولی شده و طرح های گوناگونی را در این عرصه به صورت متوازن داشته باشد. امیدواریم سال جاری یک گام در اصلاح نظام دستمزد و پرداخت ها برداریم. البته اصلاح بنیادین این نظام در گرو همکاری مجلس است. سخنگوی دولت درباره 20 سفر استانی رئیس جمهوری در هشت ماه اخیر اظهار داشت: این دولت کلنگی نمی زد مگر این که طرح های نیمه تمامی که از گذشته وجود داشته و روبه تکمیل است. البته ابتدا تمام طرحهای استان ها توسط مقامات استانی احصا و در جلسات دولت بررسی و طرحهای اولویت دار مشخص می شود. قبل از سفر، طرح ها در سه مرحله کارشناسی صورت می گیرد. پس از سفر معاون اجرایی رئیس جمهور پیگیر مصوبات استانی می شود. بهادری جهرمی درباره شایعه تغییر در هیات دولت اظهار داشت: شایعه همیشه هست و دولت تلاش دارد مسیر خویش را در اجرای نیازهای اساسی مردم دنبال کند و به شایعه ها توجهی نداشته باشد. سخنگوی دولت به واردات خودرودر کشور گریزی زد و اظهار داشت: اصلاح نظام وضع موجود خودروسازی کشور یکی از اولویت های دولت می باشد ورئیس جمهور هشت دستور را برای اصلاح خودور صادر کرد و منظم هم پیگیر این مورد است. یکی از راهکار افزایش تولید است اما ما چند سال به سبب سوء مدیریت با کاهش عرضه چندساله روبرو بودیم و الان افزایش تولید در این مقطع پاسخگوی نیازها نیست. بهادری جهرمی افزود: وزیر صمت هم پیشنهاد دریافت مجوز واردات خودرو را در دولت بیان کرد که بحث و بررسی گردید اما دولت با واردات خودرو های لوکس موافق نیست و آنرا نیاز روز مردم ندانست. اما با کلیات طرح موافقت شد که البته در کمیسیون دولت در دست بررسی می باشد. بهادری جهرمی درباره اقدامات دولت در حوزه دانش بنیان توضیح داد: دولت کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهو تشکیل داد برنامه های برای همه وزارت خانه در جهت تحقق شعار سال تدوین شده و الان تمام برنامه درحال بررسی در کمیسیون های تخصصی دولت می باشد. سخنگوی دولت تاکید کرد: به هیچ وجه قیمت نان برای مردم تا آخر سال تغییر نمی کند و رئیس جمهور اجازه گران شدن نان را نمی دهد.

1401/02/16
12:34:42
0.0 / 5
565
تگهای خبر: برنامه , دولت , قانون , مجلس
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
لینک دوستان خبرگزاری نام
Namna خبرگزاری نام
خبرگزاری نام