یادداشت،

یک سیلی نابجا و چندین پژواک!

یک سیلی نابجا و چندین پژواک!

خبرگزاری نام یک سیلی نابجا و چندین پژواک!


به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، سیدرضی آقاسیدی، دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی، تصمیم گیری و خط مشی گذاری در یادداشتی نوشته است: «در نادرست بودن اصل اقدام (سیلی زدن به یک مسئول در نظام جمهوری اسلامی)، هیچ شکی نیست، ولی بنظر می رسد مسئله دارای ابعاد گوناگونی است که بایستی توسط صاحب نظران مورد مداقه قرار گیرد.
بنده بعنوان کسی که در این سالهای زندگی دور از تبریز، اغلب اخبار و رویدادهای استان را مترصد هستم، مسیر طی شده برای انتخاب استاندار آذربایجان شرقی را چندان مسیر مناسبی نمی دانم! و به نظرم کنشگران این امر در شأن آذربایجان اقدام نکردند؛ چه در سطح دولت محترم، چه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و چه فعالان رسانه ای و رسانه های محلی، که این خود فرصت مفصلی برای تحلیل مسیر، نتیجه، دستاوردها و نتایج موضوع می طلبد. هرچند تدوین خط مشی های شفاف و قابل ارزیابی در سطوح کلان و میانی حکمرانی موضوعی ضروری بوده و فراتر از بحث حاضر می باشد.
اما در این مجال کوتاه در نظر دارم پژواک های یک سیلی نابجا! را از چند منظر واکاوی نمایم:
نخست تقبیح و تاکید بر نادرست بودن اصل رفتار سیلی زدن؛ آن هم به یک مقام دولتی در یک جلسه رسمی؛
فارغ از ریشه و دلیلهای موضوع، اصل رفتار؛ قبیح، زشت، زننده و دور از شأن یک جامعه سالم با آرمانهای متعالی می باشد و امیدوار هستم تکرار این رفتار را در هیچ سطحی شاهد نباشیم و اقدامات و تصمیمات درست، غیر هیجانی! و بازدارنده توسط مسئولین امر به عمل آید.
دوم ضرورت توجه به موضوع و تحلیل صحیح و دقیق بدون تعصبات طرفینی بمنظور شناخت ابعاد مسئله و تجویز راهبردهای متناسب؛
در این منظر، شناخت اجمالی طرفین درگیر در موضوع و عدم افراط و تفریط در تحلیل و نقد حادثه موجب می شود تا نتایج به دست آمده از اظهار نظرها و تحلیل ها، منصفانه و به دور از تعصب و هیجان باشد:
طرف اول، فرمانده محترم سابق سپاه عاشورا، جناب آقای سردار عابدین خرم که سوابق رزمندگی و مجاهدت های ایشان چه در دوران دفاع مقدس، چه در مبارزه با عناصر تکفیری و چه عوامل ناآرام کننده شمالغرب کشور، باارزش بوده و برگ زرین دوران مدیریتی ایشان می باشد. حالا ایشان در جایگاه استاندار آذربایجان شرقی می باشند و زین پس، ضمن احترام به سوابق درخشان شان در کسوت پاسداری از انقلاب اسلامی، بعنوان یک مدیر اجرائی در استان مخاطب و مورد نقد قرار می گیرند.
طرف دوم؛ جناب آقای سرهنگ ایوب علیزاده که ضمن افتخار پاسداری، فرزند جانباز شهید بوده و دانش آموخته دکتری اقتصاد می باشد که در همه ی عرصه های لازم برای دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی، خود و خانواده اش در پیشانی جبهه حق بوده و بیش از دو دهه از عمر خودرا در جایگاه های مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذرانده است.
پس همه منتقدان منصف، لازم است در تحلیل مسئله، از هرگونه بهتان زنی و تقدس گرایی، اجتناب نموده و در حیطه کُنِش، ارائه نظر و تحلیل نمایند. بدین مدلول که مصداق کلیت نظام و تبلور مطلق آرمان ها تلقی کردن یک طرف و غیر قابل نقد انگاشتن آن؛ که مقرر است بعنوان مدیر اجرائی تصمیماتی را اتخاذ نماید که بطور قطع قابل نقد بوده و دور از خطا نخواهند بود، خطرناک تر و بدتر از رفتار صورت گرفته توسط طرف مقابل می باشد. و از سویی منافق و وابسته به استکبار و دشمن خواندن طرف دیگر که چند صباحی قبل، صاحب صلاحیت مسئولیت در همین نهاد بوده است، نیز ناصواب می باشد.
سوم پذیرش امکان خطا در مدیریت؛ حتی در نهادهای انقلابی و نظامی باتوجه به مفاد موارد فوق الذکر، لازم است ضمن پذیرش احتمال خطاهای رفتاری و مدیریتی در طول دوران خدمت و مدیریت افراد، در تحلیل حادثه به این مهم دقت کنیم که احتمال دارد فارغ از ارزش گذاری رفتارها، اقدامات و تصمیمات جناب آقای سردار عابدین خرم در طول دوران فرماندهی سپاه عاشورا؛ برخی تصمیمات ایشان، با دیدگاهها، مصالح و حتی منافع اعضا و کارکنان آن نهاد در تعارض بوده و زمینه تضییع حق، ایجاد کدورت و خطا در برخورد و اقدام را فراهم آورده باشد. بعنوان مثال می توان به نحوه ی مواجهه با نخبگان درون نهادی و مکانیزم های گردش مدیریتی و عدم سهولت گفت و گو بین مدیران و کارکنان و مانند آن که صبر ایّوب ها ! را سر آورده باشد اشاره نمود. که پیشنهاد می شود افراد و ساختارهای ذی ربط نسبت به بررسی نظامات و فرآیندهای موجود و رفع انسدادهای احتمالی در ارتباطات درون سازمانی اقدام نمایند. بیان عدم شناخت ایشان توسط آقای خرم و تنزّل این امر به موضوع واکسیناسیون همسر آقای علیزاده توسط نامحرم! قابل پذیرش نمی باشد.
چهارم ارائه پیشنهاداتی برای مدیریت تعارض و مواجهه با چالشهای درون گفتمانی و تجویز راهبردی
ارائه چارچوبی برای مواجهه در موقعیت های تعارضی و چالش برانگیز در جریانات با ماهیت مشابه، غیرقابل اجتناب می باشد، که پیش نیاز آن پذیرش احتمال خطا در درون گفتمان و پرهیز از تقدس گرایی و بهتان زنی می باشد.
نگارنده این متن با آگاهی از نتایج نامبارک و فرصت سوز این حادثه تلخ در ابعاد محلی، ملی و بین المللی و تاکید بر اشتباه بودن اقدام آقای علیزاده و ضرورت بررسی و مجازات متناسب با جرم و خطای ایشان توسط مراجع ذی صلاح؛ هر دو طرف این حادثه تلخ را از نیروهای انقلاب می دانم و هرگونه بکارگیری عناوینی مانند منافق، وابسته، ضد انقلاب و تشبیه به عناصر داعشی و نفوذی و مانند آنرا دارای پیامد ناخوشایند برای بهبود مستمر حکمرانی و مدیریت در بخش عمومی می دانم. در همین جا توجه همه گان خصوصاً صاحب نظران، تصمیم گیران و نخبگان را به توجه و پژوهش در ریشه های شکل دهنده این رفتار پر هزینه، مانند عدم تعامل موثر با منتقدین، عدم شناخت لازم از کنشگران، ذی نفعان و ذی صلاحان جلب نموده و ضرورت ارائه تجویزهای راهبردی برای پیش گیری از تکرار حوادث با ماهیت مشابه و حتی دارای نتایج تلخ تر معطوف می نمایم. چونکه چالشی در سطح یک نهاد با ماهیت انقلابی و کارکنان با آرمان و اهداف مشترک رخ داد و نتایج این چنینی خلق کرد، می تواند در صورت عدم بهبودهای لازم و اتخاذ راهبردهای مناسب، در ابتدای مسئولیت اجرائی استان آذربایجان شرقی، به سبب کثرت و تنوع ذی نفعان، کنشگران و به تبع آن منتقدان، می تواند محل تأمل باشد!
و در نهایت پیشنهادات بنده برای مدیریت تعارض و مواجهه با چالش های درون گفتمانی:
۱. پذیرش احتمال خطا و اشتباه درون گفتمانی و عدم فرافکنی در موارد خطا
۲. پرهیز از ایجاد دوگانه های حق مطلق و باطل مطلق در درون گفتمان
۳. انجام اقدامات شایسته در برخورد با بحران؛ در سه سطح قبل، حین و بعد از بحران با تاکید بر شناسایی ریشه های ایجاد کننده مسائل و مشکلات بجای تمرکز بر عارضه ها
۴. تمرکز بر موضوع و رفتار ایجاد کننده تعارض و چالش، بجای افراد!
5. ترویج فضای گفت و گو برای پیش گیری از توسعه سوء تفاهمات
و در نهایت رعایت تقوا و عمل به فرامین الهی و سیره حضرات معصومین علیهم السلام به ویژه:
*ترجیح منافع عامه بر منافع شخصی
* کنترل خشم
*پرهیز از تهمت و بهتان ناروا
*تلاش برای اصلاح ذات البین
*پرهیز از دروغ گویی و کتمان حق
و العاقبه للمتقین»
منبع:

1400/08/03
10:07:09
0.0 / 5
836
تگهای خبر: حكم , دولت , مجلس
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۴
Namna خبرگزاری نام
خبرگزاری نام