نامه350 استاد ایرانی به 190 استاد هندی درباره مسلمانان

نامه350 استاد ایرانی به 190 استاد هندی درباره مسلمانان

خبرگزاری نام: 350 استاد ایرانی به 190 استاد هندی درباره مسلمانان آن كشور نامه نوشتند.


به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یا ایهاالناس انا خلقنكم من ذكر و انثی و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عتدالله اتقئكم ان الله علیم خبیر ( قرآن كریم، سوره ی حجرات ؛ آیه ۱۳)
ای مردم ! ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم و شما را در تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید - اینها ملاك امتیاز نیست - اساسا ارجمند ترین شما نزد خدا پرهیز گار ترین شماست بی شك خداوند دانای آگاه است )
حضور استادان محترم دانشگاه های كشور دوست، پهناور و تاریخی هند
سلام علیكم
اخبار منتشره درباب سیاست های اِعمالی دولت هندوستان در قبال شهروندان مسلمان آن كشور دوست و برادر تاریخی در ماه های اخیر، برای همه دوست داران كشور شما نگرانی های عمیقی را ایجاد كرده كه به این واسطه با شما دانشوران در بین می گذاریم ؛ امید كه از سر دانش و عشق به كرامت انسانی چاره ای سازنده اندیشیده شود ؛
استادان گرامی !
شما برمبنای قضاوت های بینا تاریخی و بینا فرهنگی در ایران و هند آگاه هستید كه نامه پیش روی استادان ایرانی به شما همتایان گرامی هند از سر محبت و عشق دو ملت نشآت می گیرد ؛ هرچند آرزوی دیرین مصلحان اجتماعی این بوده است كه عرصه سیاست و سیاست مداران، هماهنگ با عالمان و بر پایه نتایج علمی حاصل از گفت و گو و قوه خدادادی عشق، محبت و عدالت عمل و اداره شود، اما واقعیت تاریخی گواه آن است كه آنان آن چه را خود صلاح دانسته عمل كرده اند، گو این كه سیاست مداران غالباً در دایره الزامات مناصب و بر پایه مشهورات برساخته رسانه ها عمل می كنند، این در حالیست كه دانشوران حق طلب بیش از همه خودرا در قبال انسانیت، تاریخ و علم مسؤول دانسته اند و همین تعهد آسمانی از ایشان برای خاموش نبودن، آنان را برای گفت و گو در مقیاس های كلان تر تاریخی ـ انسانی و حوادث گوناگون روزگار، مستعد كرده است. گفت گوهای عالمانه از این خاصیت برخوردار می باشند كه از عمق تاریخ و از ندای باطنی وجود، مسأله ی امروز انسان را معطوف به آینده پاسخ می دهند؛ شما استادان گرامی به خوبی مستحضرید كه این نوع گفت و گو ها، به بافتار روز گذشته، حالا و فردا متعهد است؛ نه تحجر گذشته گرایان را دارد، نه حالا زدگی اهل سیاست را و نه توهم ایده آلیست ها را، بلكه سرمایه كل این بافتار را خرج پاسداشت انسانیت و سعادت حقیقی او می كند. در این وضعیت، چه بسا عیار دین نیز در ترازوی اخلاق سنجیده می شود برای اینكه محوریت اخلاق موجب می شود انسان ها از هر دین و قومی بتوانند در كنار یك دیگر از كرامت شان دفاع كنند و مگر نهایت دین این نیست كه همه آرایه های نژادی، زبانی و فرقه ای را برای سعادت حقیقی فطرت گرا جمع كند و انسان معاصر را از پروژه تصنعی جهانی سازی به سمت صیرورت باطنی در معنای جهانی شدن و خیر عمومی و سعادت برین سوق دهد؟
استادان كشور بزرگ و باشكوه هند ! شما به خوبی می دانید كه به رغم این كه سال هاست تمدن غرب، پلورالیسم اجتماعی را به مثابه دست آورد مهم تمدنی خود مطرح نموده، اما به سبب خوی تمامیت خواهانه و سرشتی غیر دموكراتیك هنوز عملاً در این راه توفیق جدی كسب نكرده و هم چنان بر سر ارائه الگویی عملی و بادوام، رقابت درونی سختی را در حال تجربه است ؛ برای اینكه جغرافیای اندیشگانی غرب هنوز نتوانسته نزاع درونی مابین" فردگرایی" و "خودمحوری" را رفع كند، در مقابل اما در نگاه خیلی از هندپژوهان، هندوستان به مثابه كشوری شرقی و با سابقه كهن تمدنی قرن هاست كه الگویی بادوام از این كثرت گرایی مسالمت آمیز اجتماعی را به معرض نمایش گذاشته است تا جایی كه می توان گفت تعین تمدنی كشور شما بوسیله تنوع ادیان، گوناگونی اقوام و زندگی مسالمت آمیز مردمانش رقم خورده است؛ تمدن غرب اما شعار مذكور را در انحصار خود دانسته و از همین روی برای مخدوش كردن هر الگوی غیرغربی در باره ی تكثر، از هیچ تلاشی دریغ نكرده و نخواهد كرد و شاید حمایت وافرش از حقوق اقلیت هایی كه در این ایام به ناحق مورد تبعیض گروه های افراطی هند قرار گرفته اند نه بخاطر عشق و محبت به مسلمانان (زیرا سكوت شان در مصائب فلسطینیان و یمنی ها و.... شواهدی بر ابطال این ادعاها است) بلكه بدین علت باشد كه بتواند مزیت تاریخی تمدن هند در خصوص تكثر گرایی و صلح آمیز بودن زیست اجتماعی پیروان همه ادیان در كنار یك دیگر را ـ كه ریشه در مبانی و آیین هندوئیزم داشته و قانون اساسی كنونی هند نیز بر آن تاكید دارد ـ از آن گرفته و به نفع تاریخ غیر دموكراتیك و پرستیزش مصادره نماید.
همكاران ارجمند ! دانشگاهیان ایران یقین دارند كه جامعه فرهیخته و دانشگاهی هندوستان از میراث تاریخی خود ـ كه برآمده از روح مشترك ادیان و ناظر بر فطرت آسمانی انسان بوده و از همین روی می تواند الهام بخش باشد ـ پاسداری خواهدنمود. این پاسداری بی گمان از معبر تحفظ بر استقلال تمدنی و ثبات سیاسی هند خواهد گذشت؛ امری كه بنظر می رسد در این ایام در افكار عمومی جهان به شدت مورد خدشه قرار گرفته و قلب همكاران شما در ایران را همانند شما مالا مال از اندوه كرده است. عالیجنابان! انسان و جامعه جهانی معاصر، هندوستان را با نام آموزگار و مصلح بزرگی به نام مهاتما گاندی فقید و آرمان های بشردوستانه اش گره زده است؛ مردی كه با تكریم پیروان دیگر ادیان به خصوص مسلمانان نجیب كشورش، سرمایه مبارزه مشترك مسلمانان و هندوها برای استقلال كشورش را از چنگ استعمار گران هند تامین كرد؛ مردی كه میراث تاریخی بزرگ مسلمانان در هندوستان و نیز اشتراك طریقت های صوفیانه مسلمان با هندوها در سلوك عرفانی شان را توجیه عقلانی زندگی مسالمیت آمیز میان پیروان ادیان دانست؛ مردی كه به خوبی دریافت آینده هندوستان و كشور عزیز شما، امتداد گذشته ی تاریخی و فرهنگی - تمدنی اش می باشد. اما اینك ذهنیت جامعه بشری با اتفاقات ناگوار و دلخراش مقابل مسلمانان هندوستان نسبت به آینده آن نگران شده است؛ بنظر می رسد روح آن مرد بزرگ دوست دارد در میانه آتش و خونی كه خوی استكباری تمدن غرب خصوصاً به مدد تكنولوژی های مرگ بارش در جای جای جهان معاصر ایجاد كرده، هندوستان را در آرامشی كه هندوئیزم ترسیم كرده ببیند؛ او دوست دارد هندوستان را به دور از تبعیض های دینی و نژادی ـ كه آن هم میراث غرب استكباری است ـ و در استمرار صلح دوستی گذشته اش ببیند. حافظه تاریخی انسان معاصر قادر می باشد تا سرگذشت كشورهایی كه انسانیت را مصادره دین و سیاست كرده اند بازخوانی كرده و برای بهزیستی روزگار خود عبرت گیرد. انسان معاصر زخمی عمیق از افراط گرایی مذهبی بر تن خود دارد و از این روی، نسبت به هر اقدامی كه باردیگر این زخم را بازسازی كند دل نگران تر از گذشته است.
استادان گرامی! كشور دوست و همسایه فرهنگی تاریخی شما جمهوری اسلامی ایران در بستر مبارزه با جریان های تكفیری اسلامی به تجربه تاریخی سنگینی دست یازیده كه خلاصه آن این است: هرگونه غفلت در مهار هیجانات قومی، نژادی، دینی و مذهبی قادر می باشد تا چرخه خشونت و تجاوز به حقوق بشر را بطور غیر قابل كنترلی آغاز كند و مهم تر این كه اگر این چرخه ی خشونت طلبانه، حمایتی دولتی به خود بگیرد، به تهدیدی ویرانگر تبدیل خواهد شد كه هزینه ای بسیار بیش تر از سرمایه تاریخی یك كشور برای التیام دردها و رنج های آن لازم است. خوشبختانه تاریخ معاصر نمونه های مثبت و منفی قابل توجهی را برای عبرت امروز و فردای ما در دامان خود به یادگار و به عبرت دارد. به راحتی می توان سرمایه تاریخی رویكرد مسالمت آمیز گاندی را با داشته های تاریخی جریان های افراط گرای مذهبی ـ كه جان شریف و عزیزش را ستاندند ـ مقایسه كرد. هم چنان كه به راحتی می توان میراث قهرمان بدون مرز و انسانی جبهه مقاومت یعنی سپهبد شهید قاسم سلیمانی( كه حتی در نبردها یش سرشار از عشق یكسان به انسان مسیحی، ایزدی، سنی و شیعه بود ) را با میراث كسانی كه صلح دوستی ادیان را به خشونت های مذهبی تفسیر كردند مقایسه نمود. یك جریان، تاریخ بشر را به نام دین به بن بست كشانده و جریانی دیگر، با گذر از بن بست های دین ساخته، فراروی انسانیت افق ها گشوده اند. میراث جریان افراط فاقد مانایی و اعتبار بوده و در هیچ جای تاریخ نتوانسته برای بشریت، افقی بگشاید برای اینكه عقلانیت ابزاری عصر جدید نمی تواند با كنش های غیردموكراتیك اش با جهانیان ارتباط گیرد گو این كه بازی گری در این عصر، با رعایت همه الزامات شهروندی و قواعد دموكراسی پیوندی وثیق دارد. این بدین مدلول است كه كنش های غیردموكراتیك به مرور قدرت تأثیرگذاری و الهام بخشی خودرا حتی در قلمروهای سنتی خود از دست خواهند داد. نتیجه این كه بازی گری در مقیاس تمدنی علاوه بر رعایت این قواعد، نیازمند قواعد خاص دیگری نیز می باشد. بعنوان مثال؛ انسجام و كارآمدی تمدنی، مستلزم تحقق الگویی ویژه از نظریه «تعایش سلمی» و همزیستی صلح آمیز است؛ نظریه ای كه جز در بستر رشد مدنی و علم پایه، محقق نمی گردد برای اینكه در همه جوامع و بویژه در متون و كتاب های مقدس اسلامی و هندی این دانشمندان و عالمان مهذب هستند كه پیشرانی و رهبری زیست مدنی و اعتلای آنرا برعهده دارند. این موقعیت، رسالتی ویژه را بر دوش عالمان می نهد كه پاسداری از آن ممكنست حتی هزینه هایی از قبیل مواجهه با جریان های واپس گرای سیاسی را در بر داشته باشد. این مواجهه به اقتضای رسالت عالمان از مجرای تربیت مدنی و نفی خشونت با همراهی تاریخی یك ملت خواهد گذشت.
برادران و خواهران اساتید هندوستان ! همكاران دانشگاهی شما در ایران اعتقاد دارند كه جلوه و نمای تاریخی ـ تمدنی هندوستان همیشه چشم نواز بوده است، اما این جلوه ممكنست در اثر غفلتی تاریخی توسط افراط گرایان سیاسی ـ دینی خدشه دار شود ما امیدوار یم شما بزرگواران با تاكید بر منزلت فرهنگی - اجتماعی كه در بین مردمان بزرگ هندوستان دارید بتوانید عطف توجه به دیپلماسی علمی و گفت و گوهای مانع وقوع فجایع دردناك و خشونت بار مقابل هموطنان مسلمان شوید ؛
چه خوش گفت سعدی خوش سخن كه گفتارش به سبب آمیختگی با حكمت عالم تاب شده كه:
بنی آدم اعضای یكدیگرند كه در آفرینش زیك گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگرعضوها را نماند قرار
با این وصف دوام تكثر در كشور دوست ؛ هندوستان و استمرار استقلال و اعتلایآن كشور بزرگ و همین طور تامین عزت و كرامت تمامی شهروندان بویژه رفع مصائب و مضایق نوپدید بر مسلمانان نجیب هند را با دلالت شما گرامیان از خدای بزرگ و رحمان خواستاریم

والسلام علی من اتبع الهدی
همكاران شما در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و پژوهشی ایران
منبع:

1399/01/14
14:29:58
5.0 / 5
3374
تگهای خبر: حكم , دولت , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۲
Namna خبرگزاری نام
خبرگزاری نام