مطالب خبرگزاری نام

رییس سازمان حج خبر داد

دستگیری ۵۴ ایرانی در عراق و جزئیات اربعین

دستگیری ۵۴ ایرانی در عراق و جزئیات اربعین

وزارت کشور گمانه زنی های رسانه ای درباب انتخاب استانداران را رد کرد

وزارت کشور گمانه زنی های رسانه ای درباب انتخاب استانداران را رد کرد
یوسفی :

وضع معیشتی مردم نمایانگرشکست برجام است

وضع معیشتی مردم نمایانگرشکست برجام است
از سوی مركز پژوهش های مجلس منتشر شد؛

ارزیابی وضعیت صنعت تولید مواد اولیه دارویی در ایران

ارزیابی وضعیت صنعت تولید مواد اولیه دارویی در ایران
رئیس مجلس:

لایحه منطقه آزاد مازندران در انتظار صحن مجلس است

لایحه منطقه آزاد مازندران در انتظار صحن مجلس است
رئیس قوه قضاییه:

باید نوآوری هایی در عرصه کار و خدمت داشته باشیم

باید نوآوری هایی در عرصه کار و خدمت داشته باشیم
نماینده ایران در ژنو:

وضعیت ناگوار افغانستان نمونه روشنی از مداخله نظامی آمریکا است

وضعیت ناگوار افغانستان نمونه روشنی از مداخله نظامی آمریکا است
رئیس سازمان بازرسی كل كشور:

گزارش هایی بعنوان هدیه به وزرای دولت جدید می دهیم

گزارش هایی بعنوان هدیه به وزرای دولت جدید می دهیم
در كمیسوین قضایی مجلس مصوب شد؛

از این پس فقط اسناد رسمی در دادگاه ها معتبر هستند

از این پس فقط اسناد رسمی در دادگاه ها معتبر هستند
عنابستانی:

شجاعت اصلاح قانون کار در وزارتخانه بوجود بیاید

شجاعت اصلاح قانون کار در وزارتخانه بوجود بیاید