مطالب خبرگزاری نام

با حكم وزیر كشور؛

سرپرست استانداری خراسان جنوبی انتخاب شد

سرپرست استانداری خراسان جنوبی انتخاب شد

سرویس پكیج بوتان

سرویس پكیج بوتان
سعید رضا عاملی:

ایران اسلامی پنجه در پنجه قدرت های بزرگ جهان دارد

ایران اسلامی پنجه در پنجه قدرت های بزرگ جهان دارد

جابجایی و نصب و شارژ كولر گازی

جابجایی و نصب و شارژ كولر گازی

تسلیت قالیباف به سه تن از نمایندگان

تسلیت قالیباف به سه تن از نمایندگان
ناظمی اردكانی :

دولتی ها ظرفیت داخل را رها كرده اند

دولتی ها ظرفیت داخل را رها كرده اند

ارزیابی یك حقوقدان از سند امنیت قضایی

ارزیابی یك حقوقدان از سند امنیت قضایی

توضیحات واعظی نسبت به گزارش دیوان محاسبات درباره مدیران متخلف دولتی

توضیحات واعظی نسبت به گزارش دیوان محاسبات درباره مدیران متخلف دولتی
در حاشیه جلسه دولت

امیدواری رئیس بانك مركزی جهت استفاده از منابع ارزی كشور در عراق

امیدواری رئیس بانك مركزی جهت استفاده از منابع ارزی كشور در عراق

رئیس مجلس سیستان و بلوچستان را ترك كرد

رئیس مجلس سیستان و بلوچستان را ترك كرد
لینک دوستان خبرگزاری نام