مطالب خبرگزاری نام

خطیب زاده:

وعده اروپا برای رفع تحریم ها محقق نشد

وعده اروپا برای رفع تحریم ها محقق نشد
آقازاده:

اولویت مجلس توجه به فرهنگ، مسكن و اشتغال جوانان، مبارزه با فساد و رانت خواری خواهد بود

اولویت مجلس توجه به فرهنگ، مسكن و اشتغال جوانان، مبارزه با فساد و رانت خواری خواهد بود
بادامچیان:

نتیجه انتخابات آمریكا تاثیری در رفع مشكلات اقتصادی ندارد

نتیجه انتخابات آمریكا تاثیری در رفع مشكلات اقتصادی ندارد
روایت مهر؛

حمایت اصلاح طلبان از قتل

حمایت اصلاح طلبان از قتل
ظریف:

ترامپ مسیرش را تغییر دهد

ترامپ مسیرش را تغییر دهد

ادامه بررسی طرح تعالی خانواده در كمیسیون فرهنگی مجلس

ادامه بررسی طرح تعالی خانواده در كمیسیون فرهنگی مجلس
سخنگوی كمیسیون اجتماعی مجلس :

مجلس علت انتصاب امین احمدیان در بیمه البرز را بررسی می كند

مجلس علت انتصاب امین احمدیان در بیمه البرز را بررسی می كند
نهرینی تبیین كرد

جایگاه معاونت حقوقی رئیس جمهور در پروسه هنجارگذاری حقوقی

جایگاه معاونت حقوقی رئیس جمهور در پروسه هنجارگذاری حقوقی
در پیامی؛

رئیس مجلس درگذشت حاج علی شمقدری را تسلیت گفت

رئیس مجلس درگذشت حاج علی شمقدری را تسلیت گفت

ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریكا درباره ایران

ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریكا درباره ایران
لینک دوستان خبرگزاری نام